ขอแรงนิสิตที่สุโขทัยทุกคนช่วยแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนรู้ ที่จัดให้นิสิตที่จังหวัดสุโขทัยด้วย ยินดีรับข้อมูลทุกมุมมองครับ