รอแยลเจลลี่ (royall jelly)รอแยลเจลี่ คือ สิ่งที่ขับออกมาจากต่อมอาหาร (food gland) ซึ่งอยู่ในส่วนหัวของผึ้งงาน โดยเฉพาะผึ้งงานที่มีอายุ ๕-๑๕ วัน เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เมื่อผึ้งงานให้อาหารนี้แก่ตัวอ่อนเพศเมีย ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มฟักออกจากไข่ จนกระทั่งเข้าดักแก้ตัวอ่อนนั้น จะเจริญเติบโตกลายเป็นผึ้งแม่รัง รอยแยลเจลลี่มีส่วนประกอบทางเคมีดังนี้ รอแยลเจลลี่อุดมไปด้วยไวตามินบี นอกจากนั้นยังมีไวตามิน ซี และ ดี อีกด้วย แต่จะไม่มีไวตามินอี