ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

wax
ไขผึ้งหรือขี้ผึ้ง (wax)ไขผึ้งหรือขี้ผึ้ง เป็นรังของผึ้ง ที่เอามาหุงเพื่อใช้ในการต่าง ๆ เช่น การผลิต สีผึ้ง เทียนไข เป็นต้น โดยทั่วไป ไขผึ้งหรือขี้ผึ้งเป็นของแข็ง มีลักษณะอ่อนนิ่มเป็นมัน เมื่อได้รับความร้อนเพียงเล็กน้อยจะอ่อนตัว และหลอมเป็นของเหลวได้ง่าย ไขผึ้งหรือขี้ผึ้งที่หลอมเหลว จะกลับมีคุณสมบัติดังเดิมได้เมื่อเย็นตัวลง
ไขผึ้งหรือขี้ผึ้งมีคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีดังต่อไปนี้ ปฏิกริยาของสารที่สกัดได้ด้วยน้ำ ต้องไม่เป็นกรด ต้องไม่มีไขมัน กรดไขมัน แจแปนแวกซ์ โรซิน เซเรซิน พาราฟิน และแวกซ์อื่น ๆ

รอแยลเจลลี่ (royall jelly)รอแยลเจลี่ คือ สิ่งที่ขับออกมาจากต่อมอาหาร (food gland) ซึ่งอยู่ในส่วนหัวของผึ้งงาน โดยเฉพาะผึ้งงานที่มีอายุ ๕-๑๕ วัน เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เมื่อผึ้งงานให้อาหารนี้แก่ตัวอ่อนเพศเมีย ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มฟักออกจากไข่ จนกระทั่งเข้าดักแก้ตัวอ่อนนั้น จะเจริญเติบโตกลายเป็นผึ้งแม่รัง รอยแยลเจลลี่มีส่วนประกอบทางเคมีดังนี้ รอแยลเจลลี่อุดมไปด้วยไวตามินบี นอกจากนั้นยังมีไวตามิน ซี และ ดี อีกด้วย แต่จะไม่มีไวตามินอี

นมน้ำผึ้ง (honey royal jelly)นมน้ำผึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและยาชนิดใหม่ ที่ผสมรอแยลเจลลี่ (royal jelly) ด้วยน้ำผึ้ง (honey) นมน้ำผึ้งเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูง และราคาแพงมากในประเทศจีน คุณสมบัติของนมน้ำผึ้งมีลักษณะคล้ายครีม ผสมปนในน้ำผึ้ง มีกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้ง และมีรสหวานแหลม
หน่วยวิจัยชีววิทยาของผึ้ง (Bee Biology Research Unit) ได้ผลิตนมน้ำผึ้งขึ้นด้วยวิธีการที่สะอาด ถูกต้องตามหลักวิชาการจากรอแยลเจลลี่ และน้ำผึ้งบริสุทธิ ที่ได้จากศูนย์วิจัยผึ้งพรหมพร ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยภาคสนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอแยลเจลลี่ (นมผึ้ง) คืออาหารตัวอ่อนของผึ้งนางพญา มีลักษณะเหมือนครีมข้นสีขาว ผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงจ์ (hypopharyngeal gland) ของผึ้งงาน รังผึ้งรังหนึ่งที่มีผึ้งงานมากกว่า ๖๐,๐๐๐ ตัว สามารถผลิตรอแยลเจลลี่ได้เพียงวันละ ๕-๑๐ กรัมเท่านั้น ทำให้ราคารอแยลเจลลี่แพงมาก (๕,๐๐๐ บาทต่อ กก.) และต้องเก็บไว้ในตู้แช่แข็ง อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียส ก่อนนำมารับประทานสด หรือนำมาใช้ทำยาและเครื่องสำอาง รอแยลเจลลี่เสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็ว ถ้าโดนแสงแดดและทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง รอแยลเจลลี่สดมีรสประหลาดไม่น่ารับประทาน ถ้าบูดเสียจะเหมือนนมเน่า
การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่า รอแยลเจลลี่ประกอบด้วย น้ำร้อยละ ๖๖.๐๕ โปรตีนร้อยละ ๑๒.๓๔ ไขมัน ร้อยละ ๕.๔๖ แร่ธาตุร้อยละ ๐.๘๒ โดยน้ำหนัก นอกจากนั้นพบ ฟอสโฟลิปิค, อเซทิลโคลีน, ฮอร์โมน และเอนไซม์บางชนิด รวมทั้งวิตามินต่าง ๆ เช่น วิตามินบีค่อนข้างสูง วิตามินซี และวิตามินดี แต่ขาดวิตามีนอี ดังนั้น เมื่อผสมกับน้ำผึ้งจะเพิ่มน้ำตาล และธาตุอาหารอื่น ๆ จากน้ำผึ้ง ทำให้มีรสหวานชวนรับประทานมากขึ้น

สรรพคุณของรอแยลเจลลี่
สืบเนื่องมาจาก ความเชื่อของคนจีนโบราณ ที่ต้องการมีอายุยืนยาวเหมือนผึ้งนางพญา เพราะผึ้งนางพญาตัวอ่อน กินรอแยลเจลลี่มากกว่าผึ้งทั้งหมดในรังผึ้ง ทำให้นางพญามีลักษณะตัวใหญ่สวยงาม มีอายุยืนกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้หลายเท่า นอกจากจะเป็นยาอายุวัฒนะ ทำให้ร่างกายสดชื่นแล้ว ตำรายาจีนยังเชื่อว่ามีผลต่อการรักษา ในโรคทางเดินอาหาร บำรุงกำลัง บำรุงประสาท บำรุงไขข้อ และบำรุงตับสำหรับคนเป็นโรคตับอักเสบอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบการยืนยันทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
นมน้ำผึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและยา ใช้รับประทานครั้งละหนึ่งช้อน (๒๐ กรัม) ก่อนอาหารเช้าและก่อนนอนกลางคืน หรือใช้ผสมกับนมอุ่น น้ำถั่วเหลือง ตามเวลาดังกล่าว การเก็บนมน้ำผึ้งควรเก็บไว้ในที่เย็น เช่น ตู้เย็นและไม่โดนแสงแดด แต่ไม่ต้องแช่แข็งเหมือนรอแยลเจลลี่สด

พรอพอลิส (propolis) หรือยางไม้พรอพอลิส คือสารเหนียวหรือยางเหนียว ๆ ที่ผึ้งเก็บมาจากตา หรือเปลือกของต้นไม้ เพื่อใช้ปิดรอยโหว่ของลังเลี้ยง และห่อหุ้มศัตรูที่ถูกผึ้งฆ่าตายในรังผึ้ง แต่ไม่สามารถนำออกไปทิ้งนอกรังผึ้งได้ เพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเหม็นในรังผึ้ง พรอพอลิสที่ได้จากผึ้งจะมีคุณสมบัติเป็น สารฆ่าเชื้อโรค (antiseptic) ด้วย ส่วนประกอบทางเคมีของพรอพอลิสที่ได้จากผึ้ง มีดังนี้

เกสร (pollen)เกสร คือ เซลสืบพันธุ์เพศผู้ของดอกไม้ ที่ผึ้งไปเก็บรวบรวม โดยการ เข้าไปคลุกเคล้ากับอับเกสร ให้เกสรติดตามตัว และใช้ขาปัดเขี่ยรวมกันเป็นก้อนติดไว้ ที่ขาหลังบริเวณอวัยวะที่เรียกว่า ตะกร้าเก็บเกสร และขนบินกลับมาเก็บยังรัง เพื่อเป็นอาหารประเภทโปรตีน สำหรับประชากรในรัง และโดยเฉพาะใช้เลี้ยงตัวอ่อน เกสรที่นำมาบ่มในรังจนผนังเกสรนุ่ม จะถูกนำไปเลี้ยงผึ้งงานตัวอ่อน ที่มีอายุมากกว่า ๓ วัน โดยบดผสมกับ รอแยลเจลลี่ องค์ประกอบในเกสรพืชแต่ละชนิดแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้ว มีโปรตีนเป็นพื้นฐาน และมีองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ไขมัน คาร์โบไฮเดรท เอ็นไซม์ แร่ธาตุต่าง ๆ และวิตามิน ในต่างประเทศ มีการดักเก็บเกสรที่ผึ้งขนเข้ารัง และนำเกสรไปทำให้แห้ง โดยกรรมวิธีที่ไม่สูญเสียค่าทางอาหาร เกสรเหล่านี้ มีผู้นิยมรับประทาน โดยชงกับกาแฟ หรือเครื่องดื่ม ซึ่งให้ประโยชน์มาก

พิษผึ้ง (bee venom)พิษผึ้ง คือ สารประกอบโปรตีน ที่ผึ้งปล่อยออกมาจากต่อมสร้างพิษ ผ่านออกทางเหล็กในของผึ้ง ผึ้งงานเมื่อเกิดขึ้นมาในระยะแรกนั้น ยังสร้างพิษไม่ได้ แต่ในช่วงอายุ ๑๐-๑๔ วัน ปริมาณพิษผึ้งมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และจะทำหน้าที่ในการป้องกันรังจากศัตรู องค์ประกอบทางเคมีของพิษผึ้ง มีคุณค่าทางแพทย์ เช่น ฮีสตามีน (histamine) เชอโรโตนิน (serotonin) โดพามีน (dopamine) ฯลฯ และนอกจากนี้ ยังมีกรดอะมิโนและเอ็นไซม์ เป็นองค์ประกอบเล็กน้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กัลยา บุญมา

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 12935, เขียน: 21 Jan 2006 @ 16:53 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 09:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

สุภาวิรัศมิ์
IP: xxx.147.61.134
เขียนเมื่อ 

ช่วยแนะนำแหล่งซื้อรายการดังต่อไปนี้ได้ไหมค่ะ---ขอบคุณค่ะ

พรอพอลิส (propolis) หรือยางไม้พรอพอลิส

รอแยลเจลลี่ (royall jelly)

----__-----
IP: xxx.120.240.125
เขียนเมื่อ 

THANK YOU