จากเมืองผู้ดีสู่พื้นแผ่นดินไทย "คำปลาหลาย" องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

ห้องประชุมที่ใช้ต้อนรับแขกจากต่างประเทศ ๑๙๐ กว่าชุด

คุณ Martin เล่าประสบการณ์จริงของชิวิตที่พอเพียง ข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่ที่เมืองไทย ๑๓ ปี

ลูกชายคนเล็กกำลังหลบอยู่หลังคุณพ่อ

คุณรจนา กำลังเตรียมขนมเปียกปูนให้เจ้าเงาะ (คุณ Martin) และทีมงานที่ไปเยี่ยมทาน เป็นขนมปลอดสารพิษ

บ้านหลังแรก ที่คุณMartin เรียกว่า เถียงนา และ บ้านหลังปัจจุบันที่สร้างเสร็จด้วยนำพักน้ำแรง และ คุณรจนาเป็นคนออกแบบเอง

 7 Eleven is on the mountain ถ้าขยันบนภูเขาจะมีทุกอย่าง เป็น สิ่งที่ปลอดสารพิษ ทำให้ชีวิตยืนยาวนาน ไม่มีหมด หากขยัน

JJ