วิธีทำ

1.เปิดไฟล์ภาพหลักขึ้นมา

2.เปิดไฟล์ภาพคนอื่นๆขึ้นมา ใช้เครื่องมือpolygonตัดภาพคนมาใส่ในภาพหลัก โดยใส่ในอีกเลเยอร์หนึ่ง

3.ใส่ตัวอักษร จากนั้น คลิกขวาในเลเยอร์ตัวอักษร เลือกเลเยอร์Fillter

4.save