บันทึกของธีรชัย 47

เล่าเรื่อง วัน พฤ.19ม.ค.49
งานในวันนี้  ในช่วงเช้าไดัรับคำสั่งให้ไปติดตั้งเครื่องฉาย LCDที่ห้อง 308 และห้อง คอมพิวเตอร์ งานในช่วงเช้าก็เสร็จ  งานในช่วงบ่ายก็ไปประจำอยู่ที่หอประชุมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมและควบคุมเครื่องเสียง  เมื่อเตรียมความพร้อมเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาพิธีเปิด งานปาทาคาถา  ก็เปลี่ยนหน้าที่จากผู้ควบคุมเสียงมาเป็นตาภล้องถ่ายภาพนิ่ง  เพื่อถ่ายเก็บบรรยากาศของงาน  เมื่อถ่ายเสร็จก็ขึ้นไปประจำอยู่ที่ห้องควบคุมเสียง  จนจบงาน   งานในวันนี้มีเท่านี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)