งานในวันนี้ในช่วงเช้าดำเนินการเก็บเครื่องฉายLCDแลเครื่องฉายแผ่นทึบที่ห้อง509  เพื่อติดตั้งเครื่องฉายLCDแลเครื่องฉายแผ่นทึบที่ห้อง308 งานในช่วงเช่ามีแค่นี้   และงานในช่วงบ่า่ยติดตั้งเครื่องฉายLCDแลเครื่องฉายแผ่นทึบห้องประชุมเล็ก  งานในวันนี้มีแค่นี้ครับ