บันทึกของธีรชัย 46

มาเล่าเรื่องของ วัน พ.18 ม.ค.49
งานในวันพุธในช่วงเช่าได้รับคำสั่งให้ไป  ติดตั้งเครื่องฉาย LCDและเครื่องฉายแผ่นทึบ  ที่ห้องประชุมเล็ก  และเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว  ก็ได้รับคำสั่งให้ไปเช็คเครื่องเสียงที่หอประชุมใหญ่เพื่อเตรียมงานในวันพฤ.  เมื่อเช็คเสร็จแล้ว  ก็กลับมาประจำอยู่ที่ห้องโสตฯ  เพื่อคอยรับเรื่องต่างๆ  จากผู้มาขอใช้บริการ  งานในช่วงบ่ายก็ไม่มีอะไรให้ทำนั่งว่างไปจนถึงช่วงบ่าย 3 โมงเย็น ก็ได้รับคำสั้งให้ทำความสะอาดลำโพงใหญ่ในหอพักนักศึกษา  โดยการนำผ้าชุบนำ้เช็ดให้ทั่วลำโพง  งานในวันนี้ก็เสร็จครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)