ทีมจาก สวรส.ภาคใต้ มอ. ลปรร.กับลุงช่วง

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพผู้พิการ

     สืบเนื่องจากการประชุมเพื่อการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพผู้พิการในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2549 ที่ผ่านมา วันนี้ (20 มกราคม 2549) ทีมงานจาก สวรส.ภาคใต้ มอ. ก็ได้เดินทางมาร่วม ลปรร.กับลุงช่วง เรื่องจันทร์ (นายกสมาคมฯ) ที่สมาคมคนตาบอด จว.พัทลุง นำโดย ผศ.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สวรส.ภาคใต้ มอ. ผศ.เนตรนภา คู่พันธวี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ผู้ประสานแผนงานคนพิการ ภาคใต้ คุณนาตยา แท่นนิล (น้องจุ๋ม) ผู้ประสานงาน สวรส.ภาคใต้ มอ. และผม

     เรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้ ลปรร.กันนั้น ผมจะทะยอยเขียนลงใน Blog อีกครั้ง วันนี้นำเอาภาพบรรยากาศ แห่งการ ลปรร.มาให้ชมก่อนเป็นการมัดจำไว้ครับ

 

หลังโต๊ะทำงานนายกสมาคมฯ

 

KM ที่ได้ทำไว้ของปี 2548

 

ผศ.เนตรนภา คู่พันธวี-ผศ.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ-ลุงช่วง เรืองจันทร์ ส่วนที่เห็นหลังงาม ๆ คือ น้องจุ๋ม คุณนาตยา แท่นนิล

ทีมจาก สวรส.ภาคใต้ มอ.-คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ - ทีมจาก สสจ.พัทลุง พี่อวยพร ดำเกลี้ยง (พี่พร) และพี่พิมลวรรณ สุวรรณลิขิต (พี่ภพ)

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชัด ๆ (เราเห็นเขาอย่างเดียว) ทุกคนเป็นคนตาบอดที่ศักยภาพสูงมาก

 

ผอ.สวรส.ภาคใต้ มอ.-นายกสมาคมฯ-รองนายกสมาคมฯ

ส่วนผมไม่มีเพราะเป็นตากล้อง (ยังมีภาพประทับใจอีก อยู่ที่น้องจุ๋ม ผมจะได้นำมาประกอบในการเขียนบันทึกตอนหลัง ๆ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)