ครั้งที่ 1 รายงานส่งให้ อ.ดร.จันทวรรณ ทาง E-mail

     ตั้งแต่ 12.20-12.50 น. เวลาหน้าหน้าจอเครื่องของผม ผมพยายามเข้า GotoKnow แต่ยังเข้าไม่ได้ครับ
     อย่างอื่นเข้าใช้ได้ปกติ และความเร็วก็ปกติครับ
     ข้อมูลพื้นฐานของ Net [true internet หาดใหญ่ Speed 100 Mbs]
     เผื่อจะมีอะไรที่ Server ครับ

ครั้งที่ 2 รายงานไปทาง http://gotoknow.org/contact

     ถึง ตอนนี้เวลา 16.12 น. เข้าได้แล้วที่หน้าแรก แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ เนื่องจากช้ามาก การเปิดหน้า Contact นี้ หน้าเวบรายงานว่าใช้เวลา 0.20 วินาที แต่จริง ๆ ใช้เวลา 20 นาทีโดยประมาณครับ
          รายงานเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้

ครั้งที่ 3 ไม่ได้รายงาน (2 ครั้งก่อนหน้ายังไม่ได้รับ Feedback)

     ผมสามารถเข้าใช้ได้ตามปกติเมื่อเวลา 17.21 น. เสมือนว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นครับ