ท่านเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมครับ? เป็นคำถามที่ผมอยากสะท้อนออก เหมือนอยากระบาย คล้าย ๆ จะบ่น ๆ แต่เป็นความจริงในสังคมราชการที่ผมเห็นนะครับ คือรู้ว่าเขาทำได้ แต่จะไม่แสดงออกไปว่าทำได้ เพราะ... “เรื่องอะไร เดี่ยวก็ต้องทำ เพราะเขา (หัวหน้า) ใช้ให้ทำ”  “ทำแค่นี้ก็พอแล้ว ได้...ขั้นเหมือนเพื่อนปี เว้นปี ดีอยู่แล้ว” หรือ “ยิ่งทำมาก ก็มีโอกาสผิดมาก เวลาประเมิน เขาชอบดูที่เราพลาด” เป็นต้น

     ผมรู้สึกไม่ดีโดยส่วนตัวครับ กับคนที่มีความคิดเช่นนี้ และรู้สึกเป็นลบเอามาก ๆ ขอบ่นแบบห้วน ๆ ตอนดึก ๆ แค่นี้ครับ แล้วจะพัฒนาระบบราชการกันไปได้อย่างไร หากมีแบบนี้อยู่ในสังคมนี้

     แถมอีกนิด เมื่อไหร่ระบบการประเมินสมรรถนะ (competence) จะนำมาใช้จริงเสียทีครับ รอนานมากแล้ว