จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้เข้าไปที่ อ.ปากพะยูน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการ ขับเคลื่อนภาคีผู้สูงอายุที่ปากพะยูน ก็ได้รับทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายประจักษ์ สุวรรณภักดี) จะเข้ามาเป็นประธานเกี่ยวข้าว ในวันเกี่ยวข้าวสังข์หยดพัทลุง ในวันนี้ (20 มกราคม 2549) ที่แปลงนาบ้านหัวควนตก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปลอดภัยสารพิษครบวงจร ซึ่งมีการสนับสนุนให้ปลูกข้าวพันธุ์นี้ในจังหวัดพัทลุง ในปีนี้ ประมาณ 1,200 ไร่ (ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 หมื่น 6,000 ไร่)

     ข้าวสังข์หยด เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง เมล็ดจะมีสีชมพูอ่อน ๆ จนถึงสีชมพูเข้ม แล้วแต่พื้นที่การปลูก (ยังหารูปไม่ได้ หากได้แล้วจะนำมาลงไว้อีกครั้งหนึ่ง) เมื่อหุงแล้วจะนุ่มเหนียวกำลังดี กลิ่นหอม รสชาดอร่อย การกินข้าวสังข์หยดต้องเป็นข้าวซ้อมมือ โดยยึดถือกันว่าจะป้องกันการเกิดโรคเหน็บชา และโรคอัมพฤตได้

     ข้าวสังข์หยดในท้องตลาดราคาจะแพงกว่าข้างสารชนิดอื่น ๆ และหายาก ที่บ้านผมตอนที่แม่อยู่นาน ๆ ทีจะหุงข้างนี้กินกัน โดยส่วนใหญ่มักจะหุงเพื่อไปวัดทำบุญเสียมากกว่า หรือไปเยี่ยมคนเฒ่าคนแก่ที่เจ็บป่วย แล้วเราก็จะได้กินข้าวนี้กันไปด้วย โดยปกติจะไม่ได้หุง จะนิยมข้างเล็บนก เพราะจะถูกกว่าข้าวสังข์หยด และถือว่าถูกปากทุกคนในบ้าน ส่วนข้าวหอมมะลินั้น คนในบ้านจะบอกว่ากินแล้วเหมือนไม่อิ่ม (หิวเร็ว) จึงไม่นิยม

     ฝาก Link เรื่องรวมใจรวมหลายชีวิตที่ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช ไว้ด้วยครับ