l     สวัสดีค่ะ ชาวบล็อกทุกท่าน  

      ช่วงแรกของรายการ  ต้องขอประทานโทษด้วยนะค่ะ ที่รางวัลสุดคะนึงในเดือนมิถุนายน 2548 นี้ ตัดสินเฉพาะในกลุ่ม faciCop. gotoknow.org แต่ไม่ต้องกังวลใจนะคะ เพราะว่าทางคณะกรรมการรางวัลสุดคะนึงของเดือนกรกฎาคม 2548 ฟันธงคะว่าจะพยายามเข้าไปให้ครบทุกชุมชนในบล็อกที่อยู่ใน www. gotoknow.org เพื่อความชอบธรรมต่อทุกฝ่าย

      ช่วงที่สอง ขอประกาศรางวัล "สุดคะนึง" ตื่นเต้นกันแล้วซิคะ ...รางวัล "สุดคะนึง" เดือนมิถุนายน 2548 ได้แก่

 dmcop.gotoknow.org  ของ FaciCop (Valla Tantayotai นามแฝง copdmfaci) ขอแสดงความยินดีด้วย  และขอให้รักษาตำแหน่งต่อไปเรื่อย ๆ นะคะ  รางวัลที่ท่านจะได้รับคือ "เสื้อสามารถ" (แจ็กเก็ต สคส.) 1 ตัว    

      ช่วงที่สาม เหตุที่ทางคณะกรรมการพิจารณารางวัล "สุดคะนึง" ประจำเดือนมิถุนายน 2548  เนื่องจากบันทึกของท่านตรงตามเกณฑ์ดังนี้

1. จำนวน/ความถี่ของการโพสต์

2. การเล่าเรื่อง/การบันทึกในสิ่งที่เป็นความรู้ฝังลึกที่ได้มาจากประสบการณ์จริงจากการปฎิบัติจริงในเรื่องนั้น ๆ

3. การเล่าเรื่อง/การบันทึกที่อ่านเห็นภาพชัดเจนหลังจากการทำ KM

4. สามารถบันทึกเนื้อหาให้เกิดแรงกระตุ้นทางความคิดและเกิดแรงจูงใจต่อผู้อ่านได้

5. เรื่องความสวยงามของหน้าบล็อกในแต่ละบล็อกที่บันทึก

6. ชื่อเรื่องน่าสนใจและมีแรงดึงดูด

   สิ่งที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม (จุดอ่อน) คือ

1. ไม่มีประโยคเด่นโดนใจ

2. ไม่มี key word

3. การเล่าเรื่อง/การบันทึกยังไม่ค่อยมีการขมวดเรื่องที่เกี่ยวกับ KM หรือยังไม่เด่นชัดมากนัก

     ข้อเสนอแนะ  สำหรับสคส. ถ้าเป็นไปได้น่าจะมีการนำหรือเชิญผู้ที่ได้รับรางวัล "สุดคะนึง" เข้ามาเล่าเรื่องในงาน/ประชุมกับทาง สคส. เพื่อจะได้รับทราบเนื้องานการปฏิบัติเกี่ยวกับ KM  ชัดเจนมากขึ้น

      ช่วงสุดท้าย สำหรับท่านที่พลาดรางวัลนี้ในเดือนนี้ ไม่ต้องผิดหวัง เพราะชุมชนแต่ละชุมชนในบล็อกสามารถถ่ายทอดเรื่องราว/บันทึกออกมาได้เป็นอย่างดีแล้ว แต่อาจมีบางจุดที่ขาดหายไป หรือยังไม่เข้าเกณฑ์ของคณะกรรมการที่ตั้งไว้

      ดังนั้น ขอให้ผู้ที่พลาดรางวัลจงอย่าท้อถอย ขอให้สู้ต่อไปนะคะ

      สุดท้าย สุดท้าย ขอขอบคุณทาง อ.ดร. จันทวรรณ น้อยวัน ที่ปรึกษา ที่ได้เสนอเกณฑ์การตัดสินในครั้งนี้นะคะ

คณะกรรมการการตัดสิน 

                     อ.ดร. จันทวรรณ น้อยจัน ที่ปรึกษา

                     คุณนภินทร ศิริไทย ประธานกรรมการ

                     คุณอุรพิณ ชูเกาะทวด กรรมการ

                     คุณสุภาภรณ์ ธาตรีโรจน์ กรรมการและเลขานุการ

                                                                                                      ..ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง..