สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จัดประชุมให้ความรู้แก่ข้าราชการในหน่วยงาน
วันที่ 15 กรกฏาคม 2548  สถานีฯ ชุมพร ได้จัดประชุมข้าราชการซึ่งมีทั้งหมด 5 คน เพื่อสร้างึความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ KM ผลปรากฏว่า ทุกคนทราบและเข้าใจความหมายของการทำ KM 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Forageความเห็น (0)