"korsornor-pathiw

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนของอำเภอปะทิว

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิวได้เข้าร่วมบูรณาการโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนกับอำเภอปะทิวโดยท่านนายอำเภอปรีชา ปลอดทอง  เป็นเจ้าภาพใหญ่ นำขบวนทัพส่วนราชการในอำเภอปะทิวร่วมกันแก้ปัญหาความยากจนเน้นกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนที่ยากจน ได้ดำเนินกิจกรรมก้าวหน้าตามลำดับดังนี้

ในเดือนมิถุนายนได้เข้าสำรวจข้อมูลและปฏิบัติการเข้าถึงครัวเรือนจำนวนทั้งสิ้น 564 ครัวเรือน ใน 7 ตำบล นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผล รายงานผลเป็นภาพรวมของตำบล เหลือครอบครัวที่ยากจนจริง  351 ครัวเรือน

ในเดือนกรกฎาคม ปฎิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย ให้มีความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้(เสริม) ตามแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียง จัดกลุ่มครัวเรือนยากจนตามความต้องการของครัวเรือน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2548 และดำเนินการให้ทั่วถึงภายในเดือนกรกฎาคม 2548

                    กศน.ปะทิว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน korsornor-pathiwความเห็น (1)

sureenfe
IP: xxx.143.162.114
เขียนเมื่อ 

     เห็นโครงการแก้ปัญหาความยากจน ของอำเภอปะทิวแ้ล้ว..เชื่อแน่ว่าต้องได้ผล.... เพราะทีมงานปะทิว  เข้มแข็งมาก  วันที่ 28 กรกฎาคม 48จะมีคาราวานแก้จน..ไปที่ไชยราช  เชิญ ศบอ. ปะทิวไปร่วมด้วยนะจ๊ะ

หมายเลขบันทึก

1278

เขียน

15 Jul 2005 @ 14:11
()

แก้ไข

17 Apr 2012 @ 09:00
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก