"korsornor-pathiw

  ติดต่อ

  โครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนของอำเภอปะทิว  

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิวได้เข้าร่วมบูรณาการโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนกับอำเภอปะทิวโดยท่านนายอำเภอปรีชา ปลอดทอง  เป็นเจ้าภาพใหญ่ นำขบวนทัพส่วนราชการในอำเภอปะทิวร่วมกันแก้ปัญหาความยากจนเน้นกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนที่ยากจน ได้ดำเนินกิจกรรมก้าวหน้าตามลำดับดังนี้

ในเดือนมิถุนายนได้เข้าสำรวจข้อมูลและปฏิบัติการเข้าถึงครัวเรือนจำนวนทั้งสิ้น 564 ครัวเรือน ใน 7 ตำบล นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผล รายงานผลเป็นภาพรวมของตำบล เหลือครอบครัวที่ยากจนจริง  351 ครัวเรือน

ในเดือนกรกฎาคม ปฎิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย ให้มีความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้(เสริม) ตามแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียง จัดกลุ่มครัวเรือนยากจนตามความต้องการของครัวเรือน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2548 และดำเนินการให้ทั่วถึงภายในเดือนกรกฎาคม 2548

                    กศน.ปะทิว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน korsornor-pathiw

หมายเลขบันทึก: 1278, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-17 09:00:18+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ขุมความรู้จากประสบการณ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

sureenfe
IP: xxx.143.162.114
เขียนเมื่อ 

     เห็นโครงการแก้ปัญหาความยากจน ของอำเภอปะทิวแ้ล้ว..เชื่อแน่ว่าต้องได้ผล.... เพราะทีมงานปะทิว  เข้มแข็งมาก  วันที่ 28 กรกฎาคม 48จะมีคาราวานแก้จน..ไปที่ไชยราช  เชิญ ศบอ. ปะทิวไปร่วมด้วยนะจ๊ะ