5 วันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าประเมินได้ว่าพฤติกรรมการกินหวานของข้าพเจ้าได้ลดลงในระดับหนึ่งใน 5วันมี 1วันที่ข้าพเจ้ากินขนมหวานนอกนั้นก็กินผลไม้แทน ช่วงนี้ ต้องการออกกำลังกายเป็นอย่างยิ่ง แต่ไม่ได้ไป  เพราะต้องอ่านหนังสือสอบ  อันที่จริงจะไป ก็ได้แต่เห็นเพื่อนขยันอ่านกันเหลือเกินก็เลยอ่านด้วย(ไม่มีเพื่อนไปด้วยแหละ)