ความเห็น 788

ประกาศรางวัล "สุดคะนึง"

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ดีใจมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์ ดร.จันทวรรณ และกรรมการทุกท่าน จุดอ่อนที่กรรมการระบุไว้ ใช่เลยค่ะ ตอนนี้เริ่มใส่ Key word ไปบ้างแล้ว แต่ไม่เห็น show ใน blog อาจจะเป็นเพราะยังทำไม่ถูกหรืออย่างไร ไม่ทราบ

อาจารย์จันทวรรณช่วยสอนด้วยนะคะ

จะพยายามเขียนให้ดีขึ้นอีกค่ะ

ขอเสื้อสามารถเบอร์ S (ถ้ามี) นะคะ ถ้าเบอร์ M ต้องขนาดของผู้หญิงค่ะ