คุณภาพบนความไม่สงบ

อยู่ที่ไหน สถานการณ์เป็นอย่างไรก็ทำคุณภาพได้โดยไม่ยึดติด
          ได้อ่าน quality care ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2548 มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่อง แต่วันนี้จะขอหยิบเรื่องที่อ.ผ่องพรรณ ธนา ผู้เยี่ยมสำรวจของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้เขียนไว้ ในเรื่อง “กะพ้อในความทรงจำ“   อ่านแล้วรู้สึกดีจึงขอสรุปและนำมาเผยแพร่ต่อไปนะคะ
           คราวก่อนได้เขียนเรื่องการพัฒนาคุณภาพของรพ.แห่งนี้ในเรื่องของการจัดการระบบการป้องกันอัคคีภัยไปแล้ว ตอนนี้มาฟังการพัฒนาคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยตามบริบทของโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ โรงพยาบาลได้มีการพัฒนา อสม.ให้มีความสามารถเพื่อที่จะค้นหาปัญหาของพื้นที่ เพิ่มทักษะและความเข้มแข็งของชุมชน ผลจากการประชุมอสม. ทำให้รู้ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก มีการสำรวจข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งชาวภาคใต้นิยมคลอดที่บ้านโดยผดุงครรภ์โบราณ โรงพยาบาลได้จัดประชุมชี้แจงแก่ผดุงครรภ์โบราณ อสม. ผู้นำชุมชน ให้สุขศึกษาและพัฒนางานดูแลหญิงตั้งครรภ์ พัฒนางานห้องคลอดที่เป็นมาตรฐานโครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย มีการทำแผนที่ติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ ติดตามไปที่อสม. ผู้นำชุมชนและปรับระบบการให้บริการฝากครรรภ์ เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ทุกสัปดาห์ กำหนดให้มีการศึกษาสถานที่จริงโดยให้เยี่ยมห้องคลอด พร้อมกับสามี 1 ครั้ง ก่อนคลอด บริการรับหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดมาคลอดที่โรงพยาบาล โดยให้แรงจูงใจจ่ายค่าตอบแทนแก่ผดุงครรภ์โบราณที่นำหญิงมีครรภ์มาคลอดที่โรงพยาบาล ให้ประกาศนียบัตรพร้อมภาพถ่าย พ่อ แม่ ลูก พร้อมทั้งออกบัตรทองให้บุตรทันที มีการจัดมุมสำหรับประกอบพิธีทางศาสนาแก่ทารกแรกเกิดในโรงพยาบาล และประเมินผลเป็นระยๆ ผลการดำเนินการพบว่าหญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลตามมาตรฐานเป็น 100 % และอัตราการคลอดกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นทุกปี จาก 52 % เป็น 91.89%  นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน จัดอบรมผดุงครรภ์โบราณเรื่องการนวดแผนไทยและประคบสมุนไพรในหญิงหลังคลอด เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ต้องการให้ผดุงครรภ์โบราณ เปลี่ยนจากการทำคลอด เป็นการดูแลหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแทน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (0)