GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การพัฒนาตนเอง

ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
เนื่องจาก ที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2549 เรื่อง "ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน" ระหว่างวันที่ 2–3 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบทิศทางความคืบหน้าในการเตรียมการออกนอกระบบราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมทั้งระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดทำดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางเบื้องต้นร่วมกัน   มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผู้ที่จะร่วมเดินทางหลายคน แต่ผู้ที่ไม่ได้ไป สามารถเปิดดูรายละเอียดเบื้องต้นได้จาก http://www.cuast.org นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การพัฒนาองค์การ
หมายเลขบันทึก: 12794
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 6
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (6)

เรียนท่านใบบุญ

 น่าสนใจครับที่ "สายสนับสนุนมีความตื่นตัว และมีการพัฒนาในทางสร้างสรรค์"

 ขออนุญาตให้ความเห็น "การระดมคิดเห็นเรื่องการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมการออกนอกระบบ เป็นเรื่องที่ดี" สิ่งที่ผมเป็นห่วงและอยากเรียนเสนอ คือ "เป้าหมายของการทำงานสายสนับสนุน" น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากกว่า ที่จะมานั่งดู "ตัวชี้วัด" เพราะการทำงานของ "สายสนับสนุน" มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า "สายคณาจารย์" ดังนั้นคงต้องมานั่งจับเข่า "ลปรร" กัน ว่า "สายสนับสนุนนั้นทำอะไร เชื่อมโยงอย่างไรกับสายอาจารย์" ทำอย่างไรที่ จะทำให้ "เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย" เราต้องการ "การสนับสนุนอย่างไร จากเพื่อนๆไม่ได้เป็นอาจารย์"

ด้วยความปารถนาดีครับ

JJ

เรียนท่านใบบุญ

 น่าสนใจครับที่ "สายสนับสนุนมีความตื่นตัว และมีการพัฒนาในทางสร้างสรรค์"

 ขออนุญาตให้ความเห็น "การระดมคิดเห็นเรื่องการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมการออกนอกระบบ เป็นเรื่องที่ดี" สิ่งที่ผมเป็นห่วงและอยากเรียนเสนอ คือ "เป้าหมายของการทำงานสายสนับสนุน" น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากกว่า ที่จะมานั่งดู "ตัวชี้วัด" เพราะการทำงานของ "สายสนับสนุน" มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า "สายคณาจารย์" ดังนั้นคงต้องมานั่งจับเข่า "ลปรร" กัน ว่า "สายสนับสนุนนั้นทำอะไร เชื่อมโยงอย่างไรกับสายอาจารย์" ทำอย่างไรที่ จะทำให้ "เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย" เราต้องการ "การสนับสนุนอย่างไร จากเพื่อนๆไม่ได้เป็นอาจารย์"

ด้วยความปารถนาดีครับ

JJ

มีข้อมูลจาก สมศ ล่าสุด เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็น ม.ในกำกับครับ ( Link)

 

เว็บไซต์ ปขมท http://cuast.net/

เว็บไซต์ สมศ

เว็บไซต์ สมศ http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/home/index.php