ภาพบรรยากาศการออกบริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพประชาชน (Mobile Unit) ครั้งที่ 1/2549 ระหว่างวันเสาร์ - วันอาทิตย์ที่ 14-15 มกราคม 2549 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เป็นดังนี้ครับ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         วิบูลย์ วัฒนาธร