รับสมัครนักกายภาพบำบัด

การดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสานควรจะต้องมีทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู

            จากการที่ ทางวโรงพยาบาลบ้านตาก ได้จัดบริการอย่างผสมผสานโดยเน้นให้ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ ทำให้เราต้องพยายามเน้นให้มีบริการที่ตอบสนองต่อประชาชน ในสามส่วนแรกจะมีการทำกันมานานแต่ในส่วนที่ 4 มักไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโดยตรง

             การเปิดบริการกายภาพบำบัด ทำให้ได้รับความสนใจและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพได้รับบริการที่ใกล้บ้าน สะดวก และในผู้ที่ไม่สามารถมาที่โรงพยาบาลได้เราก็มีทีมที่ออกไปเยี่ยมและให้การดูแลที่บ้าน

             ทางโรงพยาบาลบ้านตาก จึงมีความต้องการรับสมัครนักกายภาพบำบัด หรือนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 2 ตำแหน่ง และนักจิตวิทยาคลินิก 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้สนใจและต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลประชาชน ขอเชิญสมัครได้ที่ งานเวชกรรมฟื้นฟู หรืองานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านตาก เบอร์ดทร 055-591435-6 หรือจะติดต่อโดยตรงที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นพ.พิเชฐ.)ที่ 01-8889011 ก็ได้ครับ

              ฝากทางคณะสหเวชศาสตร์ของ มน.ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับ หรือจะเป็นคณะกายภาพบำบัดของมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (5)

กนกพร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

รับทราบและยินดีดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ค่ะ  นิสิตปี 4 ของมน. จะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณหมอพิเชฐ ที่นับถือ

ดิฉันขอเป็นตัวแทนคณะสหเวชศาสตร์ มน. เพื่อกล่าวคำขอบคุณเป็นอย่างสูง ต่อคุณหมอพิเชฐ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกๆท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ รับนิสิตจากคณะสหเวชศาสตร์ มน. เข้าฝึกงานที่โรงพยาบาล นิสิตสาขารังสีเทคนิค 2 คน กลับจากฝึกงานด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ และดีใจที่ได้รับโอกาสที่หาได้ยากเช่นนี้ พวกเขาชื่นชมไม่ขาดปากในสิ่งดีๆที่ได้รับ ไม่เพียงเฉพาะความรู้ในวิชาชีพ แต่วัฒนธรรมการทำงานดีดีได้หล่อหลอมติดตัวนิสิตมาด้วย ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนักในแหล่งฝึกงานทั่วไป

โดยส่วนตัว ดิฉันประทับใจโรงพยาบาลบ้านตาก นับตั้งแต่ครั้งที่ติดตามท่านรองอธิการบดี วิบูลย์ วัฒนาธร ไปสังเกตการณ์การจัดตลาดนัดความรู้ของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ณ โรงพยาบาลบ้านตาก หลังจากนั้น ก็กลับมาป่าวประกาศให้สาขาวิชาต่างๆทราบว่า โรงพยาบาลบ้านตากแม้จะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก แต่เหมาะอย่างยิ่งที่นิสิตจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง นอกเหนือจากการฝึกทักษะวิชาชีพ นิสิตยังจะได้เรียนรู้ระบบบริหารจัดการที่ดีรวมทั้งซึมซับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของบุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานในอนาคตของนิสิต

อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด หลังจากที่ได้ทราบกิตติศัพท์ จากหลายๆฝ่าย ก็ไปสำรวจเยี่ยมชม เพื่อพิสูจน์ด้วยสายตาและประจักษ์ด้วยใจของตนเอง และก็กลับมาด้วยความประทับใจเป็นอย่างมากกกก.....

โชคดีที่โรงพยาบาลบ้านตาก อยู่ในกลุ่มจังหวัดทางเหนือ ใกล้กับคณะสหเวชศาสตร์ มน. พวกเราทั้งอาจารย์ และลูกศิษย์ จึงมีวาสนาที่ได้อยู่ใกล้สิ่งดีดี ได้รับโอกาสดีดีจากคุณหมอเสมอ อย่างเช่นครั้งนี้ก็มีข่าวดี ฝากผ่านทาง Blog มาให้อีก

ขอได้รับคำขอบคุณอีกครั้ง จากใจจริงของพวกเราชาวสหเวชฯ ทุกคน

พิเชฐ
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้เราได้นักกายภาพบำบัด 2 คนและนักเทคนิคการแพทย์ 2 คน โดยเป็นน้องที่จบจากคณะสหเวชศาสตร์ มน.ทั้ง 4 คน เลยครับ ต้องขอขอบคุณที่อาจารย์ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับ

ที่บ้านตากเรามีนักกายภาพบำบัด 3 คน และนักเทคนิคการแพทย์ 3 คน ครับ หากอาจารย์จะส่งนิสิตมาฝึกงานก็ยินดีครับ

ส่วนรังสีเทคนิค เราต้องการรับอีก 1 คน ครับตอนนี้มีนักรังสีเทคนิค 1 คน เจ้าหน้าที่รัสีอีก 1 คน ก็พร้อมที่จะรับนิสิตฝึกงานเช่นกันครับ

โรงพยาบาลกระบุรี
IP: xxx.26.245.37
เขียนเมื่อ 
รับ นักกายภาพบำบัด จำนวน  1  อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว)
     คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือ/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านกายภาพบำบัด)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  และมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน
 • ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
 • ไม่สูบบุหรี่  และต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคหอบหืดเรื้อรัง
 • เพศชาย  ต้องผ่านการคัดเลือกทหาร
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,500  บาท (ทดลองงาน 6 เดือน)
 • ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
 • มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือนแรก (ทุก 3 เดือน)
 • เมื่อผ่านการทดลองงาน พิจารณาเลื่อนค่าจ้างตามผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง
 • มีสวัสดิการ  - บ้านพัก (เตียง, ที่นอน และตู้เสื้อผ้า) และค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
                       - สิทธิการรักษาพยาบาล ใช้สิทธิประกันสังคม
  หลักฐานการสมัคร
  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  4. ใบรับรองแพทย์
    จำนวน 1 ฉบับ
  5. ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจเอกสาร และรับรองตัวเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง ถ้าปรากฎผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าสมัครใด ๆ
    ทั้งสิ้น
  สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
   
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกระบุรีหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
  รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้
    ในวันและเวลาราชการ
  โรงพยาบาลกระบุรี
  หมู่ที่ 2
    ต.น้ำจืด  อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
Khun Nucharut
IP: xxx.180.1.234
เขียนเมื่อ 

รับสมัครงาน : นักกายภาพบำบัด

คุณสมบัติ: ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ, ติดไฟฟ้า BTS สถานีเอกมัย (ไคโรเมด สหคลินิก)

เงินเดือน: ตามตกลง

เวลาทำงาน : 9 – 19 น.,5 – 6 วัน (ตามข้อตกลงการจ้างงาน)

วันเริ่มรับสมัคร: 26 พ.ย. 2552

วันปิดรับสมัคร: 26 ธ.ค. 2552

คำถาม และ คำตอบ

1. ไคโรเมด คือ อะไร

ตอบ ไคโรเมด คือ คลินิกเกี่ยวกับด้านกายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์การกีฬา และไคโรแพรคติค (การจัดกระดูกด้วยมือ)

2. ไคโรฟิต ปัจจุบัน มีกี่สาขา ที่ไหนบ้าง?

ตอบ ไคโรฟิต ปัจจุบันมี 1 สาขา คือ สาขาเอกมัย

(ตึก Mediplex ชั้น 3 ทางเชื่อมกับรถไฟฟ้า BTS เอกมัย)

3. ไคโรแพรคติค คือ อะไร

ตอบ ไคโรแพรคติค คือ เป็นการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเรียนเหมือนกับแพทยศาสตรบัณฑิต และได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เรียกว่า ไคโรแพรคติกแพทย์ (ค.พ.) จากกองประกอบโรคศิลป์

4. หน้าที่ของนักกายภาพบำบัดแต่ละวัน ทำอะไรบ้าง

ตอบ ดูแล Case ส่วนใหญ่เป็น Low back pain ปวดคอ และปวดเข่า ทำกายภาพบำบัด

ตาม Assignment

5. ทำงานสัปดาห์ละกี่วัน?

ตอบ 5 - 6 วัน แล้วแต่ตกลงกัน

6. ทำงานตั้งแต่กี่โมง ถึงกี่โมง?

ตอบ Clinic เปิดทำการ 9.30 น. ถึง 19.00 น.

7. ค่าตอบแทน และ สวัสดิการ มีอะไรบ้าง?

ตอบ Base salary + Commission + OT แล้วแต่ตกลง และต่อเจรจาต่อรอง

8. สามารถลาได้หรือไม่?

ตอบ สามารถลาได้ตามระเบียบของบริษัทเพราะมีนักกายภาพหลายคน คอยสลับสับเปลี่ยนกันทำงาน

9. ใครจะเป็นคนสัมภาษณ์

ตอบ HR จะเป็นคนสัมภาษณ์

10. ต้องเตรียมเอกสารสมัครงานอะไรบ้าง

ตอบ ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) เอกสารเบื้องต้นในการพิจารณาสัมภาษณ์

เอกสารที่สามารถส่งตามหลังได้

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด จากสภากายภาพบำบัด (สแกน หรือ ถ่ายเอกสาร)

สำเนาบัตรประชาชน (สแกน หรือ ถ่ายเอกสาร)

รูปถ่ายสีหรือขาวดำขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

11. ต้องคุยกับต่างชาติเยอะไหม?

ตอบ ก็พอสมควร ประมาณ 5% แต่ไม่ต้องห่วง ขอให้ไม่กลัวฝรั่งเป็นใช้ได้

12. แล้วจะติดต่อใคร ถ้าสนใจ?

For more information, please contact:

Khun Nucharut Ingkhasurawat

ChiroMed Bangkok Co., Ltd.

2/70 Bangkok Mediplex Building

3rd Fl., Room No. 306-8

Sukhumvit 42 Rd., Phra-Khanong

Khlong-toei Bangkok 10110

Tel 02 713 6745 - 6

Fax 02 713 6770

E-mail [email protected] แนะนำการสมัครวิธีนี้รวดเร็วที่สุด

Website: www.chiroMedbangkok.com

คำสำคัญ (Tags)

#kmกับงานประจำ

หมายเลขบันทึก

12776

เขียน

19 Jan 2006 @ 16:34
()

แก้ไข

20 Jun 2012 @ 18:01
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก