แสงตะเกียง

KM TOUR บ้านดิน กระชากอัตตา

        บันทึกการพบปะพูดคุย กระชากอัตตา กลุ่มแสงตะเกียง จ.พิจิตร 18 มค.49 19.00-22.30 น. สถานที่ ร้านบ้านนมสด อ.เมือง จ.พิจิตร

         วันนี้นัดเจอกันในบรรยากาศที่ค่อนข้างแตกต่าง " บ้านนมสด" ร้านเปิดใหม่ของครอบครัว อ.ทิพวรรณ์ เป็นจุดนัดพบ วันนี้มีวัตถุประสงค์ต่างๆและแฝงอยู่คือพบปะกินเลี้ยงปีใหม่ , อุดหนุนร้านเปิดใหม่  สร้างสัมพันธ์เอื้ออาทรในกลุ่ม ชื่นชมผลงานจาก KM TOUR ที่รร.หนองปลาหมอ  กินไปคุยไป " หมดนมเป็นเหยือก"   มี VCD KM พิจิตรเปิดให้ดูด้วย ทำให้ทุกคนเห็นภาพรวมของพิจิตรร่วมกัน เกิดความรู้สึกเป็นพวกพ้องภาคภูมิใจ KM TOUR ที่ผ่านมาทีม สคส.ได้ให้คำชื่นชมและเป็นกำลังใจว่าพิจิตร "ยังมีหวัง" ที่อื่นๆพยายามทำเครือข่ายโรงเรียนแต่ก็ไม่คืบหน้าเท่าไร สื่อที่เราได้ดูของกลุ่มผู้ใหญ่  ทำให้คิดว่าควรจะทำมีสื่อเรื่องของเด็กๆบ้าง "เด็กน้อยแห่งท้องทุ่งกับสิ่งแวดล้อมที่ฝันแปร" ทุกคนเห็นด้วย เราจะมีก้าวต่อไป

" บ้านดิน" เป็นประเด็นหลักในใจวันนี้อยากจุดประกายเป็นประเด็นสร้างสรรค์ เพราะจะเกิดได้จริง ในกลุ่มที่คิดสร้างสรรค์หรือมองนอกกรอบ คนทั่วๆไปคงไม่คิดจะทำ หรือไม่กล้าเริ่ม แต่ก็   ต้องเตรียมการต่างๆก็ไม่ง่ายนัก  อ.ทิพวรรณ์ ตั้งคำถามว่า เราจะทำไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ตั้ว เริ่มเกริ่นว่า เป็นประเด็นสร้างสรรค์ใหม่ ที่จะเป็นเงื่อนไขในการเรียนรู้ พบปะกันของกลุ่มแสงตะเกียง และขยายผลต่อ น้าติ ให้ข้อคิดว่าต้องวางแผนดีๆ มีกำลังคนทำจากเล็กๆใช้ ประโยชน์ได้จริง " น่าจะทำที่ศูนย์เศรฐกิจพอเพียงที่ชมรมเกษตรธรรมชาติฯ ได้ซื้อไว้น่าจะเป็นประโยชน์ดีกว่า"  แต่อาจารย์วิภา ว่าน่าจะเริ่มที่เล็กๆก่อนยังไม่เปิดกว้างเพราะฝีมือยังไม่นิ่ง ต้องลองทำกันหน่อย เรายังมีกลุ่มลูกศิษย์หมอเชฐที่เรียนโยคะ จะมาทำอาหารเพื่อสุขภาพให้กินกันด้วย ตั้วเห็นด้วย เพราะอยากให้มีกิจกรรมที่มีการเรียนรู้ในวงเฉพาะของแสงตะเกียงก่อน เพราะพวกเรามารวมตัวกันด้วยจริตที่คล้ายกัน เชื่อมเครือข่ายอื่นได้ แต่เราต้องมีความอิสระ และไม่สูญเสียธรรมชาติการเรียนรู้ของกลุ่ม

ตั๋วก็เห็นด้วยว่าบ้านดินน่าจะเริ่มจากแสงตะเกียงในมิติของกลุ่มก่อนแล้วค่อยขยายเชื่อมกับข่ายอื่นๆ เป็นประเด็นเชื่อมใจกันให้แน่นแฟ้น เราไม่ได้หวังได้บ้านดินเป็นเป้าหมายหลัก ใจและแนวคิดสำคัญกว่า หมอเชฐ พร้อมที่จะทำอยู่แล้ว น่าจะเริ่มที่นั้นได้แต่ต้องคุยกันให้ชัด ว่าเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้ ใช้ประโยชน์ได้ภายหลัง และต้องมีการปรับปรุงวัสดุที่จะใช้ทำให้เหมาะสม ช่วงนี้ทุกคนควรนำVCD ไปขยายผลสร้างกระแสไว้ก่อน แล้วกลับมาคุยกันอีกที

"ผ่าป่าฝ่าเท้า " ชื่อเดิมที่ตั้วเสนอไว้เป็นชื่อที่แรง ไม่ค่อยเหมาะสม เรามาคิดชื่อกันใหม่ดีกว่า เสนอให้ครั้งหน้ามาตั้งชื่อกัน และชวนหมอเชฐมาวางแผนให้ชัดอีกที ทุกอย่างปล่อยให้เป็นไปตามเหตุและปัจจัยที่เหมาะสม แต่อยู่ในพื้นฐานของการเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกโดยตั้ว มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร 18 มค.49 22.30 น.

*กระชากอัตตา เป็นกิจกรรมที่กลุ่มแสงตะเกียง ตั้งชื่อขึ้น เนื่องจากสมาชิกแสงตะเกียง ส่วนใหญ่เป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบ มีอัตตาสูงมาก่อน ชอบถกแถลงกันเสียงดัง เหมือนใช้อารมณ์ แต่ทุกคนก็ไม่เคยโกรธกัน ทุกคนตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าการพูดคุยกันต้องเป็นไปเพื่อการลดอัตตาที่มีอยู่ในแต่ละคน เพื่อประโยชน์สุขของกลุ่มและงานอันเป็นทีรัก คือการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตรความเห็น (0)