เอกสารประกอบวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 3

  ติดต่อ

  20 มกราคม 2549  

     เอกสารประกอบวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (The Economics of Public Health)
รหัส 4074201  2(2-0)  ปีการศึกษา  2548  ภาคการเรียนที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)  Bachelor of Science (Community Health) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

     การเรียนรู้ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ตามนี้ครับ

     - หลักประกันสุขภาพ --> แนวคิดการประกันสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพ, การเฉลี่ยความเสี่ยง, ประเภทของหลักประกันสุขภาพ, องค์ประกอบของระบบการประกันสุขภาพ(ดาวน์โหลด EHO06.zip)

     - หลักประกันสุขภาพ (ต่อ) --> หลักเกณฑ์การคิดเบี้ยประกันและการจ่ายเงินทดแทน, แนวคิดสำคัญของระบบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 3 ระบบใหญ่ คือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม และโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท ฯ) ,  ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในระบบประกันฯ (ดาวน์โหลด EHO07.zip)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

หมายเลขบันทึก: 12744, เขียน: , แก้ไข, 2015-03-19 08:31:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)