ขออินเทรนแดจังกึม...จึงหยิบมาเขียนเป็นบทความโยงใยกับภาควิชาพยาธิวิทยาของเราบ้างจะได้ไม่ตกเทรน เมื่อวานเพิ่งได้รับสารจากในวัง (ภาควิชาพยาธิวิทยา) ด้วยฮ๋องเต้  (อ.ปารมี หัวหน้าภาคของเรา) มีพระบัญชาจะเสด็จไปอาบน้ำแร่นอกวัง (สังสรรค์ OTOP ที่หาดแก้ว) โดยให้นางใน(ลูกภาคพยาธิ)  ตามเสด็จไปด้วย โดยฮ๋องเต้มีวัตถุประสงค์จะประทานรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศการทำอาหารถวาย (ก็ OTOPของเรางัย....) และทรงจัดให้มีการแข่งขันเพื่อพัฒนาในครั้งต่อ ไป    (OTOP phase 2) ทำให้นางในประจำห้องเครื่อง ๆหนึ่ง(ชาว Hemato) ปรึกษากันว่าการประกวดครั้งต่อไปจะทำอะไรถวายดี ส่วนตัวดิฉันก็กำลังคิดว่าจะถวายตัวเป็นนางใน (May be in OTOP phase 2) กับเขาบ้าง แต่ไม่รู้ว่าฮันซังกุงประจำ Hemato (พี่เม่ย ...) จะเลือกให้ใครเป็นแดจังกึม  (ทีมที่จะรับเป็นพี่เลี้ยง)  ยังไงก็แล้วแต่อยากให้นางในทุกคน(ลูกภาควิชาพยาธิ) ตามเสด็จไปในTrip นี้ เพื่อร่วมกันคิด/ร่วมกันทำ สิ่งที่ดีๆให้กับวังของเรา (ภาควิชาพยาธิวิทยา) 

ไว้เจอกันในแดจังกึม  .....ฉบับพยาธิตอนหน้า     ฮิ.........