กิจกรรมงานวิจัยภายใน มน. (ก.พ. – ก.ค. 49)

แต่ละคณะมีชุดโครงการที่ดีมากขึ้น มีความร่วมมือกันมากขึ้น ได้รับทุนวิจัยมากขึ้นผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น และมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านการวิจัยมากขึ้น

         ผมขอประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมผู้บริหารงานวิจัย (รองคณบดีฝ่ายวิจัย) และนักวิจัยภายใน มน. ทุกท่าน ให้ทราบเพื่อช่วยกันเสนอแนะและช่วยกันเตรียมการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมในช่วงเดือน ก.พ. – ก.ค. 49 ที่สำคัญ ๆ ดังนี้ครับ

         1.  โครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต (ระดับปริญญาตรี) ในวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 49 ที่อาคารอเนกประสงค์ โครงการที่ได้รับรางวัลจะได้เป็นตัวแทนไปประกวดในระดับภูมิภาคประมาณเดือน ส.ค. 49 และระดับประเทศประมาณเดือน ต.ค. 49 ต่อไป

         2.  โครงการติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย (เน้นไปที่โครงการที่ได้รับทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2548) ให้หัวหน้าโครงการแต่ละโครงการเตรียมนำเสนอความก้าวหน้าที่ชั้น 3 สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.นเรศวร ในวันอังคารที่ 28 มี.ค. 49 กรณีที่ทำวิจัยไปแล้วเกิดมีปัญหาหรืออุปสรรคก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายจากทั้งภายในและภายนอกมาช่วยกันคิดเพื่อหาทางแก้ไข สิ่งที่คาดหวังก็คือแต่ละโครงการจะเสร็จทันเพื่อนำเสนอให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำชุมชนพร้อมผู้ร่วมงาน “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2 (28 – 29 ก.ค. 49)” โครงการนี้จะคล้าย ๆ กับการดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมาครับ

         3.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย (เน้นโครงการที่จะนำไปสู่ selected fields ของคณะ) จะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2549 ที่ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต เราได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ. ดร. พีระเดช ทองอำไพ (รอง ผอ. สกว.) มาช่วยเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ผมขอให้แต่ละคณะช่วยเตรียมการดังนี้

         แต่ละคณะช่วยคัดเลือกชุดโครงการที่ทำแล้วรู้สึกภาคภูมิใจ คณะไหนยังไม่เคยพัฒนาชุดโครงการก็ลองช่วยกันพัฒนาขึ้นมาสัก 1 ชุดโครงการ (เป็นโครงการที่อยากจะทำ) เน้นว่าเป็นชุดโครงการที่จะนำไปสู่ selected fields ของคณะ และในกรณีที่มีความร่วมมือกับจังหวัดหรือชุมชนหรือเอกชน ขอให้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ให้ทุนหรือผู้ร่วมวิจัยหรือผู้ใช้ผลงานวิจัยมาร่วมงานด้วย เลือกชุดโครงการมาเพื่อนำมานำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในงาน

         สิ่งที่คาดหวังจะให้เกิดก็คืออย่างน้อยที่สุด

         (ก.) แต่ละโครงการที่นำเสนอจะได้รับข้อเสนอแนะที่ดีจากทั้งวิทยากรและเพื่อน ๆ นักวิจัยจนได้เป็นชุดโครงการที่ดียิ่งขึ้น

         (ข.) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะเห็นตัวอย่างการพัฒนาชุดโครงการที่หลากหลาย เป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุดโครงการของแต่ละคณะ

         (ค.) ชุดโครงการวิจัยบางชุดโครงการอาจต้องการความช่วยเหลือหรือร่วมมือกันระหว่างคณะก็จะได้รู้จักความต้องการกันในวันนั้น

         (ง.) แต่ละคณะจะได้เห็นความเข้มแข็งและทิศทางของการวิจัยของ มน. ร่วมกัน (shared vision) โดยอัตโนมัติ

         (จ.) นำไปสู่ความร่วมมือที่จะพัฒนาชุดโครงการที่ใหญ่ขึ้นในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ

         (ฉ.) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะผู้ให้ทุนวิจัยและผู้ใช้ผลงานวิจัย) เกิดความเข้าใจและให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือในการทำวิจัยด้วยกัน

         (ช.)  แต่ละคณะมีชุดโครงการที่ดีมากขึ้น มีความร่วมมือกันมากขึ้น ได้รับทุนวิจัยมากขึ้นผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น และมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านการวิจัยมากขึ้น

         4.  โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ มน. ซึ่งจะคล้ายกันกับเมื่อปีที่แล้วครับ คือทุกคณะจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงาน “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2 (28 – 29 ก.ค. 49)” ตรงจุดนี้อยากได้ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข/ปรับปรุงมาก ๆ ครับ เพื่อให้ผลงานวิจัยมีการเผยแพร่และถูกนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

         ขอบคุณครับ

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (3)

num
IP: xxx.147.124.163
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยครับอาจารย์.....

จะได้นำไปใช้ประโยชน์จริงได้ซะที

ไม่ใช่วิจัยแล้วก็เงียบหายไปเลย...

ถ้านำกลับมาให้ชาวบ้านได้รับรู้จะมีประโยชน์มาก

  • ขอบคุณครับ
มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ แล้วปีนี้จะมีกิจกรรมที่สนับสนุนงานวิจัยสถาบัน อย่างไรบ้างไหมค่ะ ?

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ขอโทษครับที่ตอบมาช้า มีครับ ท่านอาจารย์เสมอกำลังจัดการอยู่ ผมเอาใจช่วยอยู่ห่าง ๆ วิธีการของท่านอาจารย์เสมอน่าสนใจติดตามมากครับ อาจารย์ลองติดตามในบล็อกของอาจารย์เสมอจะเห็นความเคลื่อนไหว งาน "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2" จะมีผลงานจากกิจกรรมนี้ไป ลปรร. กันได้มากแน่นอนครับ