ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น (ปขมท.) ประจำปี 48

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นในครั้งนี้ในผ่าน Blog ด้วย วันประชุมปขมท.ที่เชียงใหม่ คงมีโอกาสได้เห็นตัวจริง

   ผมได้เห็นประกาศที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2548 ลงนามโดยคุณรวมพร อินทรประสงค์ ประธานที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนและมีผลงานดีเด่น ประจำปี 2548 คือ

  • ด้านบริการดีเด่น

        นางสาวเบญจมาศ    จงรัก         จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

        นางอารีย์  ธัญกิจจานุกิจ             จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ด้านวิชาชีพดีเด่น

        นางสาวชลธิชา   เรืองยุทธิการณ์   จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        นางสาวสุรัตน์วดี  จิวะจินดา          จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  •  ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

         นางสาวปราณี   รัตนวลีดิโรจน์       จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         ดร.ศักดา   พรึงลำภู                     จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นในครั้งนี้ในผ่าน Blog ด้วย วันประชุมปขมท.ที่เชียงใหม่ คงมีโอกาสได้เห็นตัวจริง

 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (3)

ศศิธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ถ้าจำไม่ผิด คุณอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ  เป็นบุคลากรสายวิชาชีพบรรณารักษ์ จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณอารีย์ ที่ได้รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น (มขปท. ) ด้านการบริการ ประจำปี 2549 นะคะ   

ถือเป็นตัวแทนบุคลากรในวงการวิชาชีพบรรณารักษ์ ที่ทำชื่อเสียงให้วิชาชีพบรรณารักษ์ด้วยค่ะ

บุญ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
ดวงตาสวรรค์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับพี่อารีย์ด้วย อีกเมื่อไหร่พี่ก็จะเป็น นักเอกสารสนเทศ 9 เชี่ยวชาญล่ะมั้ง