การสอนคอมพิวเตอร์ ในช่วงชั้นที่ 1 - 2

ไพฑูรย์
เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกัน

ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการใช้และการสอนคอมพิวเตอร์ จากการจัดกิจกรรมการอบรม และการออกไปนิเทศจะพบว่า โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีมาตรฐานการสอนคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางโรงเรียนและความถนัดของครู

บางโรงเรียนครูเก่งมาก แต่เด็กไม่ได้เรียน บางโรงเรียนครูไม่เก่ง แต่เด็กได้เรียนกันถ้วนหน้า  บางโรงเรียนครูไม่มีความถนัด สอนไม่ได้ บางโรงเรียนสอนทุกสัปดาห์ แต่ละสัปดาห์สอนเรื่องโน้นบ้าง เรื่องนี้บ้างไม่มีทิศทางแน่นอน

บางโรงเรียนสอนในลักษณะหน่วยหนึ่งของการงานอาชีพและเทคโนโลยี บางโรงเรียนสอนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุมคอมพิวเตอร์) บางโรงเรียนสอนเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

บางโรงเรียนสอนแล้วก็สอนไป ไม่ได้นำผลการเรียนมาใช้ตัดสินผลการเรียน อาจเรียกว่าเรียนแบบไม่มีสาระคือเรียนเพิ่มเฉยๆ บางโรงเรียนที่เรียนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็ตัดสินแบ กับ มผ ถ้าเรียนเป็นรายวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ก็ ตัดเกรด

เมื่อปี 48 - 49 ก็เลยลองร่างหลักสูตรขึ้นมา ส่งไปให้โรงเรียนลองใช้ดู ต้นปี 2550 เชิญผู้บริหาร ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์มาวิพากษ์ ปรับปรุงกันใหม่ ตอนนี้ส่งไห้ใช้กันใหม่แล้ว

สนใจคลิก http://gotoknow.org/file/pai1toon85

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศน.ไพฑูรย์

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์#การงานอาชีพ#กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน#หลักสูตรคอมพิวเตอร์

หมายเลขบันทึก: 126354, เขียน: 08 Sep 2007 @ 20:15 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 18:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

pranorm
IP: xxx.26.120.244
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์มากที่ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน