วิธีเข้าเว็บไซต์ที่ถูกบล็อก (93)

เมื่อเว็บไซต์ใดไม่ควรเข้า เราคนไทยก็ไม่ควรเข้าไปด้วยเช่นกัน เพราะผู้ดูแลความสงบเรียบร้อย พิจารณาอย่างรอบคอบเชิงบูรณาการแล้ว จึงมีมาตรการที่เหมาะสมออกมา
มีเว็บไซต์มากมายที่ถูกบล็อก (Blocked) หรือปิดการเข้าถึง เพราะมีเนื้อหาไม่เหมาะสม ตามกฎที่ถูกตั้งขึ้นด้วยประการทั้งปวง เมื่อเว็บไซต์ใดไม่ควรเข้า เราคนไทยก็ไม่ควรเข้าไปด้วยเช่นกัน เพราะผู้ดูแลความสงบเรียบร้อย พิจารณาอย่างรอบคอบเชิงบูรณาการแล้ว จึงมีมาตรการที่เหมาะสมออกมา ปัจจุบันการพยายามฝืนกฎ หรือลักรอบเข้าเว็บไซต์เหล่านั้นยังเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพราะมีข่าวจากสื่อทุกประเภทรายงานเสมอว่าเว็บไซต์ต้องห้ามเหล่านั้นยังมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยู่ แสดงว่าการเข้าไปในเว็บไซต์เหล่านั้นยังมีช่องทางให้เข้าถึงได้ แม้จะมีการปฎิเสธการเข้าถึงในทางเทคนิคแล้วก็ตาม
Proxy Server หรือ Cache Server หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าบริการแทน หรือเป็นตัวแทนในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลจริง แล้วนำมาเก็บไว้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม เมื่อสมาชิกร้องขอข้อมูลก็จะใช้ข้อมูลจากเครื่องบริการแทนนี้ แต่ถ้าไม่มีข้อมูลก็จะให้เครื่องบริการแทนออกไปนำข้อมูลมาเก็บไว้ ทำให้ภาระการเชื่อมต่อในเครือข่ายที่ต้องออกไปในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตลดลง เป็นเทคนิคที่สถาบันการศึกษา และองค์กรขนาดใหญ่ใช้กันมาก เพราะทำให้ประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลโดยรวมดีขึ้น
เช้าวันหนึ่ง ฟังคนอ่านข่าวยามเช้าทางทีวีเล่าว่าเขาสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ต้องห้ามที่ถูกบล็อกได้โดยง่าย อีกท่านก็บอกว่าเด็กประถมก็ทำได้ ง่ายมาก และไม่ซับซ้อนเลย จึงสืบค้นคำว่า unblock proxy ทำให้พบเว็บไซต์อีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ต้องห้ามได้ เมื่อเข้าเว็บไซต์ที่บริการ Web Proxy เหล่านี้ ก็เพียงแต่พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกก็จะได้เนื้อหาจากเว็บไซต์นั้น การเข้าถึงเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นอีกวิธีหนึ่งคือใช้โปรแกรม Ultra Surf ถ้าท่านกำลังหารายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกให้ใช้คำหลักว่า blocklist mict ใน google.com จะพบรายชื่อกว่า 10,000 เว็บเพจ หวังว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ หรือทำรายงานส่งคุณครู หากต้องการตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกก็ทำได้ตามคำแนะนำข้างต้น เพื่อเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกเหล่านั้น มีคำกล่าวว่าความรู้คืออาวุธ หวังว่าท่านจะใช้อาวุธนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมของเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไอทีในชีวิตประจำวัน

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมาย#blocked#มหาวิทยาลัยโยนก#เว็บไซต์ต้องห้าม#ultra surf

หมายเลขบันทึก: 126346, เขียน: 08 Sep 2007 @ 19:25 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 21:39 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

123456789
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

87446798764