มหกรรม KM ภูมิภาค : อ่านซักนิดก่อนตัดสินใจ (ที่พัก)

         คืนนี้เมื่อช่วงหัวค่ำดิฉันรู้สึกว่าตัวเองง่วงนอนสุดๆ เปิด TV และพร้อมทั้งตั้งเวลาปิดไว้ใน 30 นาทีเผื่อจะหลับไม่รู้ตัว  แต่ก็ดันมีรายการหนึ่งที่เล่าถึงการเดินทางไปยังธิเบตทำให้ดิฉันต้องตื่นขึ้นมาดูอีกครั้งซึ่งกว่ารายการจะจบก็ทำให้ตาสว่างใสปิ๊งขึ้นมาอีกที  แล้วพลันสมองของดิฉันก็มีเรื่องมหกรรม KM ภูมิภาค  เข้ามาเต็มไปหมด  กลัวจะลืมโน่นลืมนี่  กลัวจะทำอะไรต่อมิอะไรไม่ทัน  กลัวสุดๆ ว่าจะเตรียมอะไรต่อมิอะไรได้ไม่ดีเท่าที่แขกที่ได้สมัครเข้าร่วมงาน  ชาว UKM และใครต่อมิใครคาดหวัง  แต่เราทำดีที่สุดเพื่อทุกท่านเสมอนะคะ ...ดิฉันเลยลุกจากที่นอนกะว่าจะเข้ามาอ่าน G2K ซักพัก แล้วก็นั่งทบทวนตัวเองและเล่าอะไรต่อมิอะไรเล็กๆ น้อยๆ สำหรับการเตรียมงานมหกรรม ฯ ผ่าน G2K แล้วคงจะได้ไปนอนหลับสบาย 


         ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นอกจากการเตรียมงานสำหรับ มหกรรม KM ภูมิภาคแล้ว   เราที่ QAU เองต้องทำอีก 2  อย่างไปพร้อมๆ กัน  ได้แก่


         1. เมื่อวันที่ 29 – 31 ส.ค. 50 ที่ผ่านมา  ที่ มน. ได้มีโครงการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่มสาขาวิชาและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2549 เสร็จสิ้นลงไป <ความเป็นมา> <บรรยากาศ> <ผลการประเมิน> แต่หลังจากตรงนั้นเสร็จสิ้นพร้อมๆ กันกับเราชาว NUQA ได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมายในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานรวมไปถึงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) จากคณะกรรมการฯ ทั้งจากภายนอก ม. และภายใน ม. ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสละเวลาอันมีค่ามาตรวจดูการทำงานของเราในมุมมองที่แตกต่างและเป็นมุมที่เราเองมองไม่เห็น  ทำให้หลังจากทุกส่วนภายใน ม. เมื่อได้ข้อเสนอแนะไปก็ได้มีการประสานมายัง QAU ในเรื่องต่างๆ ตามมาหลังจากจบโครงการ  เนื่องจากโครงการนี้จัดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกรอบสอบ จาก สมศ. ซึ่งจะเข้ามาประเมิน มน. ในปลายปี 50 นี้  จึงมีงานต่อจากโครงการนี้ที่เราชาว มน. จะต้องทำร่วมกันเพื่อพัฒนาอีกพอสมควร

         2. ในวันที่ 26 – 28 ก.ย. 50 นี้ ทาง สกอ. ได้ขอให้ มน. รับเป็นสถานที่ในการจัดอบรม Assessor ให้กับ สกอ. โดยมีผู้เข้าร่วม 40 ท่าน และ มน. เองก็ได้ขอจัดโครงการนี้คู่ขนานไปพร้อมๆ กับ สกอ. ด้วยโดยจัดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่เรากำหนดและเห็นว่าจะพร้อมที่จะเป็นผู้ประเมินที่จะสามารถปฎิบัติงานได้จริงหลังจากผ่านการอบรมแล้วอีก 40 ท่าน  โดยได้ขอความอนุเคราะห์จาก 2 คณะวิชาใน มน. ที่รับเป็น Assessie ให้กับผู้เข้าอบรม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  และคณะสหเวชศาสตร์   ซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการประสานงานจาก QAU กับ 1. เจ้าหน้าที่ของสกอ. 2. ผู้เข้ารับการอบรมใน มน. ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก 20 คณะวิชา คณะวิชาละ 2 คน (ตามคุณสมบัติ)  และ 3. กับ 2 คณะวิชาที่กรุณาเป็น Assessie ให้กับเราในครั้งนี้เกี่ยวกับการจัดเตรียม SAR และ Common data set เพื่อจัดส่งไปยัง สกอ.  และเตรียมเอกสารในส่วนของผู้เข้าร่วมของ มน. เอง

         ส่วนที่สำคัญที่สุดอันดับ 1 ในใจดิฉันตอนนี้ก็คือ  การเตรียมการมหกรรม KM ภูมิภาค  ครั้งที่ 1 ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 28 – 29 ก.ย. 50 นี้ <Click>   <บันทึกที่เกี่ยวข้อง> สำหรับท่านที่สมัครเข้าร่วมมหกรรม UKM ภูมิภาคในครั้งนี้จะสังเกตเห็นว่าทางผู้จัดจะมีการแนะนำที่พักซึ่งจริงๆ แล้วโรงแรมใน จ.พิษณุโลกมีมากมายให้ท่านได้เข้าพักแต่โรงแรมที่เราแนะนำเป็นโรงแรมที่เราเชื่อมั่นว่าจะบริการท่านได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งเป็นโรงแรมที่ว่างต้อนรับท่านในช่วงวันดังกล่าว  เนื่องจากพิษณุโลกเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญเมืองหนึ่งจึงทำให้มีบริษัททัวร์เข้าพักโรงแรมขนาดใหญ่เป็นระยะ  ซึ่งบางโรงแรมอาจตรงกับช่วงวันที่เราจัดงานพอดีเราจึงได้แนะนำที่พักให้กับผู้เข้าร่วมแบ่งออกเป็น 2 แบบ 4 แห่ง คือ 

1. โรงแรม 2 แห่ง  ซึ่งจะอยู่ห่างจาก มน. ประมาณ 12 กม.

2. อพาร์ทเม้นต์   2 แห่ง ซึ่งจะอยู่ใกล้ มน. มาก  ซึ่งแห่งหนึ่ง (K Hall) ท่านจะสามารถเดินมายังสถานที่จัดประชุมได้แบบแค่เพียงเหงื่อซึมๆ เท่านั้นค่ะ

         สำหรับการเตรียมการมหกรร KM สำหรับในส่วนของที่พัก  วิทยากร  / หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ  และสมาชิกชาว UKM (บางส่วนที่ต้องการให้ มน. จองที่พักให้)  ดิฉันจะมีวิธีในการแนะนำหรือบางครั้งขออนุญาต (ในใจ) ในการตัดสินใจสำหรับการจองห้องพักให้กับบางท่านแล้วค่อยโทรไปปรึกษา  ซึ่งในเหตุผลในการตัดสินใจของดิฉันอาจทำให้หลายๆ ท่านที่ยังไม่ได้จองห้องพักสามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและรีบจองห้องพักได้ดังนี้ค่ะ  

โรงแรมอมรินทร์ลากูล           
         ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์  พานิช  เป็นแขกท่านแรกที่ดิฉันตัดสินใจร่วมกับคุณธวัช  (สคส.)  ในการจัดให้ท่านเข้าพักเนื่องจาก เป็นโรงแรมที่ค่อนข้างสงบและเป็นส่วนตัว  มีบริเวณรอบๆ โรงแรมที่ค่อนข้างกว้างและท่านจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดโรงแรมหนึ่งใน จ.พิษณุโลก
  ที่สำคัญเหมาะแก่ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายทั้งยามเช้าและยามเย็นค่ะ  
         
         สำหรับ
ทีมงานฝ่ายนิทรรศการที่พักอยู่ที่โรงแรม นี้ด้วย ได้แก่  ทีมงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (แม่เมาะ)  ซึ่งจะเดินทางมาถึงในวันที่ 27 ก.ย. 50  (ก่อนงาน 1 วัน  เพื่อมาเตรียมจัดนิทรรศการก่อน)    รวมทั้งท่านอาจารย์วรัญ CKO จาก มอ. ด้วยค่ะ

โรงแรมพิษณุโลกธานี          
         ท่านอาจารย์
JJ ท่านค่อนข้างติดใจกับโรงแรมนี้เนื่องจากท่านเคยบอกกับดิฉันว่า ไฟในห้องพักค่อนข้างสว่างเหมาะกับการทำงานในเวลากลางคืน  ดังนั้นโรงแรมนี้จึงค่อนข้างเหมาะกับคนที่ค่อนข้างนอกดึกเพราะบริเวณหน้าโรงแรมจะมีร้านอาหารที่มีชื่อหลายๆ ร้านค่ะ
 

บ้านไทยรีสอร์ท         
         ดิฉันได้ฟังมาว่าห้องพักที่นี่ค่อนข้างใหม่และมีเรือนไทยในราคา 590 บาทให้กับผู้ที่สนใจเข้าพักด้วย  แต่ดิฉันเองก็เพียงได้แต่ผ่าน  แต่ยังไม่เคยลองแวะเข้าไปสำรวจด้วยตาซักทีเลยได้แต่แนะนำแต่ยังไม่ได้จัดให้ใครเข้าไปพักค่ะ  หากท่านใดที่ร่วมงานและเข้าพักดิฉันรบกวนท่านมาเล่าให้กับดิฉันฟังบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง
 

อาคาร  K Hall         
         ที่นี่เป็นสถานที่ที่ดิฉันได้รับการยืนยันจากสมาชิกชาว
UKM ที่ได้ทดลองเข้าพักเมื่อครั้ง UKM 8 ที่ พิษณุโลกแล้วว่ามีห้องพักและการบริการมีคุณภาพสมราคา  โดยที่นี่อีกเช่นกันที่ดิฉันเชื่อว่าบรรยากาศน่าจะครึกครื้นอย่างที่สุด  เพราะมี หนุ่มเนื้อหอม   พ่อครูบาสุทธินันท์  ที่ดิฉันจะได้เชิญท่านพักที่นี่กับผู้ที่อาสากันจะมาอยู่เป็นเพื่อนท่านกันมากมาย  เช่น คุณทวีสิน  คุณวีรยุทธ  คุณเมตตา  พี่สมพร น้องแป้น  ฯลฯ   โดยทีมที่จะพักที่นี่ด้วยเพื่อสะดวกในการจัดนิทรรศการได้แก่ทีมงานจาก สคส. (คุณธวัช  คุณอ้อม  และทีมงาน)  เนื่องจากจะต้องเดินทางมาล่วงหน้าเพื่อเตรียมนิทรรศการ  อีกเหตุผลหนึ่งที่ดิฉันแนะนำผู้ร่วมงานหลายๆ ท่านให้พักที่นี่เนื่องจากเป็นที่พักที่ติดกับรั้ว ม.  สามารถเดินไปยังที่ประชุมได้พอเหงื่อซึมอย่างที่บอกค่ะ  รับรองว่าหากท่านเลือกพักที่นี่ท่านจะลืมคำว่าเหงาไปเลยค่ะ
 

         ปล.  ที่พักทั้ง 4 ที่ข้างต้น  ไม่ได้เสนอค่าสปอนเซอร์ให้กับงานแต่อย่างใดนะคะ  เพียงแต่พนักงานของที่นั่นจะบริการทุกท่านเป็นอย่างดี  และที่สำคัญ สำหรับที่พักทั้ง 4 แห่งนี้  ทาง มน. จะมีการจัดรถรับ ส่งมายังงานด้วยค่ะ  ซึ่งดิฉันจะได้แจ้งเวลาการรับ ส่งอีกครั้งที่บริเวณเคาเตอร์ของทั้ง 4 ที่ในเวลาที่ท่าน Check in นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#ที่พัก#มหกรรม km ภูมิภาค

หมายเลขบันทึก: 126206, เขียน: 08 Sep 2007 @ 01:10 (), แก้ไข: 10 May 2012 @ 19:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

wiboon wattanatorn
IP: xxx.236.176.71
เขียนเมื่อ 

hi toon,

from hamburg, well done. thanks for the information. the hotel´s internet is very busy, many people need to use it. talk to you later, may be in thailand on monday.

thanks again, hope everyone is fine, miss you all, bye.

wiboon

กัมปนาท
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับตูน

นอนดึกนะครับ ร่วมทั้งท่านอาจารย์วิบูลย์

รักษาสุขภาพทุกคนนะครับ

เจอกัน วันที่ 28 กย 50 นะครับ

กัมปนาท
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

เราเปลี่ยนที่พัก ไปที่ พิษณุโลกธานีแล้วนะ ท่านอาจารย์จิตเจริญแนะนำ

เพราะจะต้องเดินทางไปด้วยกัน เลยตกลงร่วมกันกับทีม มมส. ทุกท่าน ว่า ไปด้วยกันแล้ว เพื่อสะดวก ก็ไปพักที่เดียวกันดีกว่า ครับ

ผู้ที่จะพักที่ ทีม มมส. ก็มี

 1. อ.จิตเจริญ
 2. อ.อรรณพ
 3. พี่วิชิต
 4. พี่ต่าย
 5. น้องผึ้ง
 6. พี่อิ๋ว
 7. และแจ๊ค

ครับตูน

 

 • เย้ เย้ อาจารย์กลับมาซะที  มีงานรอให้อาจารย์ช่วยคิด ช่วยติดสินใจ และช่วยทำตรึมเลยค่ะ 
 • ขอบคุณมากค่ะแจ๊คที่ช่วยแจ้งข่าวเกี่ยวกับที่พักของทีม มมส. ว่าแต่โทรจองที่พักเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยเพราะเรากลัวว่าโรงแรมจะเต็มน่ะจ้ะ

สวัสดีค่ะหนูตูน

           งานนี้พี่แป๊ดไม่ได้ไปค่ะ  แต่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้หนูตูนด้วยคนนะคะ

       จะคอยเจาะแจ๊ะ ติดตามรายละเอียดงาน และเป็นกำลังใจ ผ่านทาง g2k แห่งนี้ นะคะ

          พักผ่อนบ้างนะคะ เดี๋ยวถึงวันงาน จะไม่สวยนะ จะบอกให้

 • ไม่ยอม ไม่ยอม  พี่แป๊ดผิดสัญญาไหนว่าจะมาหาหนูไงคะ
 • แต่ไม่เป็นไรค่ะงั้นคอยเป็นกำลังส่งมาให้ทาง G2K บ้างนะคะ 
 • ตอนนี้กำลังพยายามติดต่อกับทางตึกที่จัดงานขอให้ติดตั้ง wireless ให้กับชาว G2K ในงานได้ใช้กันอย่างเต็มที่ค่ะ  กลัวว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวจะมีคนลงแดงเพราะไม่ได้เสพ blog น่ะค่ะ  ..  อิ อิ
กัมปนาท
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

สวัสดี ตูน อีกครั้ง

ที่พักจองเรียบร้อยแล้วครับ โดยท่านประสาน น้องผึ้ง อัญชลี พลอยเพ็ชร ครับ

เหลือแต่ว่าว่าแนะนำที่กินข้าว เช่น ก๋วยเตี๋ยว ลาดหน้า คะน้าหมูกรอบ หรอ ผัดเผ็ดหมูป่า เป็นต้น ครับ

หรืออาหารแนะนำพิษณุโลกครับ

 

 • แจ๊คจ้ะ  สำหรับอาหารที่พิษณุโลกท่านอาจารย์ JJ รู้ที่อร่อยๆ มากกว่าเราเสียอีก 
 • แต่ถ้าสนใจที่จะไปที่เดียวได้ทานหลายๆ อย่าง .. แจ๊คอาจจะไปแถว โรงหนังราม่าเก่า (ใกล้วงเวียนหอนาฬิกา)  จะมีทั้ง ราดหน้า ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ  + หมู  หมูสะเต๊ะ ผัดไทย  และไอติมกะทิสดเจ้าอร่อยเจ้าเก่า  เดินไปนิดก็มี ก๋วยจั๊บเจ้าดั้งเดิมซึ่งอร่อยสุดๆ อีกเจ้าหนึ่งของพิษณุโลก 
 • หลังจากทานอาหารอิ่ม  เดินเลยไปหน่อยก็จะเจอ ไนท์พลาซ่า แหล่งช็อปปิ้งของชาวพิษณุโลกและนักท่องเที่ยว  จะมีของใช้และมีขนมเล็กๆ น้อยๆ ให้ทานเล่นอีกด้วยจ้ะ  ขอแนะนำให้เดินช็อปแถวๆ ทางเดินริมฟุตบาทที่อยู่ริมถนนนะจ้ะ  เพราะข้างในส่วนมากจะเป็นพวกเสื้อผ้าแฟชั่นซะมากกว่าน่ะ
sompornp
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

ท่าน ผอ.ตูน

สนใจเรื่องอาหารมากกว่าโรงแรม ฮา....

ต้องไปสำรวจไว้ก่อนไปงานกีฬาปีหน้า

อิอิ

ท่านเตรียมความพร้อมได้ดี ไม่ต้องกังวลกับงาน อยากให้เตรียมตัว(สวย) แต่ใจนะเกินร้อยแล้ว  เพราะว่าถ้าบล๊อคเกอร์เจอกันแล้วต้อง.......

เขียนเมื่อ 
 • ตามมาบอกว่าอยากไปๆๆ
 • แต่พ่อให้เอาพี่องุ่นมาให้ดูก่อน
 • คนทางซ้ายมือครับ
 • แม่ครัวเฮฮาศาสตร์
 • ทางขวาเป็นอาจารย์ชาวเวียดนาม

คุณตูนครับ

เห็นภาระกิจแล้ว ขอให้กำลังใจด้วยคนนะครับ หากผมมีโอกาสดี ผมจะเเวะไปงานนี้ครับ 

อาจารย์ขจิตครับ

ภาพพี่องุ่นหน้าตาเหมือนสาวเกาหลี ญี่ปุ่นเลย ส่วนอีกท่านเหมือนพี่สมนึกเลยนะครับ

 • คุณขจิตคะ  ขอบคุณ ๆ ๆ ๆ ที่สุดเลยค่ะ
 • โหย  ภาพนี้ดูแล้วอาจเก็บพี่องุ่นไปนอนฝันได้เลยเพราะชัดเจนมากค่ะ
 • คุณจตุพรคะ  ตูนอยากให้มีโอกาสดีแบบนั้นจังค่ะ  อยากให้มา..อยากพบ..อยากเจอ..อยากได้เห็นหน้ากันซักครั้งค่ะ
 • พี่สมพรคะ  นี่กะว่าก่อนงานจะไปนอนอาบน้ำแร่แช่น้ำนม  ทำผมแต่งหน้ารอพี่เลยนะคะเนี่ย
 • แหะ ๆ ที่พูดมาทั้งหมดน่ะไม่ได้ทำแน่ๆ เลยค่ะ

 

รูปพี่องุ่นคนแสนดีจ้า

เขียนเมื่อ 
ดูท่าทางพี่ๆ หน่วยประกันคงจะเหนื่อยกันน่าดูเลยแหละครับงานนี้