บทนำ

กุศล ผลบุญใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำมา ขออุทิศและแบ่งให้แด่จิตตั้งมั่นในการปฏิบัติดวงนั้น ขอทุกท่านจงน้อมนำปฏิบัติ ด้วยโยนิโสมนสิการ ด้วยจิตที่ตั้งมั่น ตามกำลัง ตามภูมิธรรมที่ท่านเข้าใจได้

ขอนบน้อมแด่พระโคดม ผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ตรัสรู้ปัญญาญาน

ขอบูชาแด่พ่อ แม่ ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง และกัลยาณมิตร

กุศล ผลบุญใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำมา ขออุทิศและแบ่งให้แด่จิตตั้งมั่นในการปฏิบัติดวงนั้น

เพื่อหนทางสู่วิมุตติ

วันนี้ ทางใดที่ข้าพเจ้าได้มองเห็นเล็กน้อยแล้วจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ข้าพเจ้าขอชี้นำ บอกทาง แด่เพื่อนผู้มีปัญญาเห็นธรรม

ขอทุกท่านจงน้อมนำปฏิบัติ ด้วยโยนิโสมนสิการ ด้วยจิตที่ตั้งมั่น ตามกำลัง ตามภูมิธรรมที่ท่านเข้าใจได้

ขอครูบาอาจารย์ ได้โปรดชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง หากข้าพเจ้าพลาดพลั้ง ด้วยภูมิธรรมและวาสนาที่จำกัด

อนุโมทนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุกขวิปัสสนา

คำสำคัญ (Tags)#จิต#สติ#ความคิด#ปฏิบัติ#วิปัสสนา#รูป#นาม

หมายเลขบันทึก: 126201, เขียน: 08 Sep 2007 @ 00:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)