หลักสูตร"คอขวด"ชุมชนอินทรีย์

ทำแบบmassต้องใช้วิชาสถิติ ความน่าจะเป็นมาช่วย ให้ผ่านมาตรฐานก็ถือว่าใช้ได้แล้ว

โรงเรียนคุณอำนวยคือ
ห้องเรียนรู้ตามอัธยาศัยของคนทำงานสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน

จากภาพฝันของชุมชนอินทรีย์นครศรีธรรมราช ผมเห็นว่า
คุณอำนวยตำบลควรมีเนื้อหาการเรียนรู้หรือหลักสูตรสำคัญ ดังนี้

1)กระบวนการวิจัยท้องถิ่น ประชาพิจัย และการจัดการความรู้
2)กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง
3)โครงสร้างการปกครอง กลไกสนับสนุน การบูรณาการเชื่อมโยง แผนงาน/กิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ
4)ประชาสังคมและชุมชนศึกษา
5)ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
6)สถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน
7)มาตรฐานงานชุมชน
8)มาตรฐานสุขภาพชุมชน
9)ทักษะกระบวนการ
-วิทยากรกระบวนการ ทักษะการดำเนินการประชุมกลุ่ม การตั้งคำถาม การคิดเชิงระบบ วินัย/สมาธิ
-การประสานงาน บุคลิกของการใส่ใจ แบ่งปัน เรียนรู้ จิตสำนึกสาธารณะ
-การบันทึก ทักษะการฟัง การจับประเด็น วินัย/สมาธิ เป็นต้น

ผมเสนอครูนงให้ดำเนินการห้องเรียนคุณอำนวยแบบธรรมชาติต่อไป

ถ้าจะให้เชื่อมต่อกับโครงการชุมชนอินทรีย์ก็รับสมัครหรือสรรหาครู คุณอำนวยตำบลห้องเรียนละ3คน จำนวน40ห้องเรียนรวม120คน    มาเข้าห้องเรียนนี้ อาจจัดเป็น 5 รุ่นๆละ 24คน แบ่งตามโซน5โซนครอบคลุมทั้งพื้นที่

ต้องบอกว่าเป็นธรรมดาของสิ่งที่ทำเป็นจำนวนมาก
จะทำให้ได้สิ่งที่ไม่ดีที่สุด ได้เพียงค่าเฉลี่ยตามมาตรฐานที่ตั้งไว้เท่านั้น

เรื่องนี้ขอให้ดูพวกjungๆfastๆทั้งหลายเขาทำกัน ใครๆก็รู้ว่า พวกนั้นไม่อร่อยที่สุดหรอก สู้โกฮับ แม่ปราณี ไม่ได้หรอก
แต่เขาทำได้มาตรฐานเดียวกันคือ พอกลืนลงคอได้เท่าๆกัน

ทำแบบmassจึงต้องใช้วิชาสถิติ ความน่าจะเป็นมาช่วย
ให้ผ่านมาตรฐานก็ถือว่าใช้ได้แล้ว

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตรคุณอำนวย#โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน

หมายเลขบันทึก: 124863, เขียน: 04 Sep 2007 @ 11:28 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

อ.ภีม ครับ

         ผมรายงานข้อมูลบันทึกนี้ให้พี่ปุก พช. ทราบแล้วครับ พร้อมกับสมรรถนะอีกหลายประการที่ผมเพิ่มเติม เพื่อเป็นเนื้อหาในการ ลปรร. ต่อเนื่องในปีหน้าครับ

นำ ชุมชนคน กศน.และ กศ.ตามอัธยาศัย มาฝากเพื่อการ ลปรร.ครับ