chainung

chainung
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamechainung
สมาชิกเลขที่29288
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ลืมตาดูโลกเมื่อ เดือนมีนาคม วันที่ยี่สิบหก ปีชวด พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบห้า ที่บ้านหนองโน ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่ "บ้านผูกรัก" ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีบุตรสาวสองคน ซนมากถึงมากที่สุด-ที่สุดในดวงใจของพ่อ ตอนนี้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)  สอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่