ในที่สุดจุดรำมวย "เต้าเต๋อ" ที่สวนจตุจักรก็สามารถรวมตัวกันเป็นชมรม และได้ทำพิธีเปิดชมรมอย่างเป็นทางการไปเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมานี้ ท่านอาจารย์จ้าวเหมี่ยวกว่อ ผู้คิดค้นเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีได้กรุณาให้เกียรติมาเปิดงาน และกล่าวอำนวยพรแก่ผู้ร่วมงานทุกคน

    

     ในงานนี้ผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่มาร่วมงาน สิ่งที่ผมสื่อกับทุกคนก็คือ ถึงแม้ผมจะรู้จักเต้าเต๋อซิ่นซีแค่ไม่ถึงปี แต่ผมเองสนใจในปรัชญาเต๋าของท่านเล่าจื้อมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้จากหนังสือต่างๆ . . . เรียกว่าเป็นการเดินทางหา "เต๋า" ผ่านความเข้าใจ . . . ใช้ความคิดเป็นหลัก
 
     หลังจากที่ได้มารู้จักเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีที่สวนจตุจักร และได้ไปฝึกปฏิบัติที่ศูนย์ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สองครั้ง ทำให้ผมได้ความกระจ่างอย่างหนึ่งว่า ถ้าหากผมต้องการจะเข้าใจเต๋า ผมต้องเอา "เต๋าในความคิด" ของผม ออกไปให้หมดก่อน หากผมต้องการจะพบเต๋า ผมจะต้อง "เลิกตามหา" เต๋า นี่แหละครับสิ่งที่ท่านเล่าจื้อสอนให้เรา "ทวนวิถี" สอนว่าถ้าอยากได้ ก็ต้องให้ ถ้าอยากขึ้น ก็ต้องรู้จักลง

     ใครที่สนใจต้องการอ่านรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติม ผมได้นำบทความที่ได้จากการถอดเทปการบรรยายในงานจุฬาวิชาการ '48 ที่คณะครุศาสตร์ ไว้ ตรงนี่ ครับ