ภก.เอนก ทนงหาญ ส่ง e-mail มาถึงดิฉันวันนี้ ดังข้อความข้างล่าง

เรียน ดร.วัลลา
   ทางทีมจะจัดประชุมเรื่อง DM Foot Care วันศุกร์ที่ 27 มกราคม เวลา 13.00 น. - 16.00 น. โดยเชิญโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครพนมที่สนใจ เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัย และพยาบาลในโรงพยาบาล ประมาณ 80 คนครับ โดยแบ่งเนื้อหาดังนี้ครับ
     13.00-14.00 ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าและการประเมินเท้า โดย น.พ.ประกาศิต จิรัปปภา
     14.00 - 14.40 Biomechanic ของเท้า และรองเท้า สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดย คุณพเยาว์ 
                      ปิยะไพร
      15.00 - 15.30 บัญญัติ 10 ประการ ในการดูแลเท้า โดยคุณมณีวัชราภรณ์ ตังควนิช
      15.30 - 16.00 อภิปรายซักถามปัญหา
โดยทั้งนี้จะใช้ monofilament ที่ขอจากมูลนิธิ ในการแจกให้ สอ. และทดลองฝึกใช้ในวันประชุมครับ

ทีมเบาหวานของ รพ. สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เดินหน้าพัฒนาการดูแลสุขภาพเท้าผู้ป่วยเบาหวานอย่างน่าชื่นชม นอกจากคุณหมอประกาศิตจะเป็นศัลยแพทย์ที่มีฝีมือแล้ว ยัง "จุดไฟ" ให้ทีมงานได้อย่างต่อเนื่อง คุณเอนกน่าจะบันทึกความคิดและวิธีปฏิบัติของคุณหมอประกาศิตเผยแพร่ในบล็อกด้วยนะคะ

สมาชิกท่านใดติดตามอ่านบล็อกของธาตุพนม คงจะรู้จักว่าคุณพเยาว์ ปิยะไพร เป็นนักกายภาพบำบัด คุณมณีวัชราภรณ์ ตังควนิช เป็นพยาบาลวิชาชีพ ทีมเบาหวานทีมนี้ active จริงๆ ค่ะ

บรรยากาศของงานจะเป็นอย่างไร คุณเอนกคงจะนำมาเล่าในบล็อกต่อไปนะคะ  

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙