เนื่องจากวันนี้เป็นวันครูทางคณะครุศาสตร์ได้มีการจัดวันครูขึ้น  ทางเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  จึงจัดฝึกอบรม