วันนี้ "วันครู"

ครู คือ พ่อแม่ที่สองของพวกเรา

ขอรำลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทำให้เรามีวันนี้
ทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้คน และสังคมรอบข้างได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผมชื่อ "กานต์"ความเห็น (0)