เจ้าของสโลแกน "ชม เชียร์ ช็อบ" คุณนักสิทธิ์ ศรีชากุล และ ทีมงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแถลงข่าวเพื่อนำเสนอ Highlight ในงาน "เทคโนโลยีและนวตกรรม ประจำปี ๒๕๔๙"

ถาพบรรยากาศการแถลงข่าว โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผศ.วรรณี รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศีล ผศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว เล่าเรื่อง "การผลิตเอทานอล จากข้าวฟ่างหวาน" รศ.ดร.มงคล ลี้ประกอบบุญ "เครื่องตรวจจับคลื่นวิทยุ FM"

Blog GotoKnow เป็นสื่อในการ ปชส ดังในจอขวาสุดครับ

ผู้สื่อข่าว KTv (ทีวีท้องถิ่น) และ ช่อง ๑๑ในภาพ

ON AIR

รองคณบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศีล กำลังสรุปเรื่อง นวตกรรมพลังงานทดแทน โดยใช้ข้าวฟ่างหวาน

ผู้สื่อข่าว TV และ สื่อมวลชนกำลังชม Blog GotoKnow

ตัวแทนรับฟังด้วยความสนใจครับ

JJ