แถลงข่าวเป็นทางการ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีมงานประชาสัมพันธ์ ม.ข จัดแถลงข่าง KKU_Innovation 2006

เจ้าของสโลแกน "ชม เชียร์ ช็อบ" คุณนักสิทธิ์ ศรีชากุล และ ทีมงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแถลงข่าวเพื่อนำเสนอ Highlight ในงาน "เทคโนโลยีและนวตกรรม ประจำปี ๒๕๔๙"

ถาพบรรยากาศการแถลงข่าว โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผศ.วรรณี รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศีล ผศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว เล่าเรื่อง "การผลิตเอทานอล จากข้าวฟ่างหวาน" รศ.ดร.มงคล ลี้ประกอบบุญ "เครื่องตรวจจับคลื่นวิทยุ FM"

Blog GotoKnow เป็นสื่อในการ ปชส ดังในจอขวาสุดครับ

ผู้สื่อข่าว KTv (ทีวีท้องถิ่น) และ ช่อง ๑๑ในภาพ

ON AIR

รองคณบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศีล กำลังสรุปเรื่อง นวตกรรมพลังงานทดแทน โดยใช้ข้าวฟ่างหวาน

ผู้สื่อข่าว TV และ สื่อมวลชนกำลังชม Blog GotoKnow

ตัวแทนรับฟังด้วยความสนใจครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

กันยรัตน์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
หลังจากได้ร่วมงานในการแถลงข่าว เรื่องหนึ่งที่ ท่าน รศ.ดร.มงคล ลี้ประกอบบุญ "เครื่องตรวจจับคลื่นวิทยุ FM" ก็ติดใจเรื่องที่เชื่อมโยงไปถึงการจดสิทธิบัตร โดยท่าน รศ.ดร.มงคล ลี้ประกอบบุญ ท่านกล่าวว่าท่านมีความคิดเห็นที่แตกต่างในการจดสิทธิบัตร คือท่านกล่าวว่า ตัวท่านจะไม่ขอจดสิทธิบัตรถึงแม้ว่าจะประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมา แต่ท่านขออย่างหนึ่งคือการนำความคิดของท่านไปควรจะต้องมีการอ้างอิงถึงท่าน  ตรงนี้นี่เองทำให้ดิฉันเกิดความคิดเรื่องก๊อบปี้เรฟท์ (Copy left)  ซึ่งตรงข้ามกับเรื่องก๊อบปี้ไรท์  (Copy right)  โดยขอยกตัวอย่างท่านนักวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์จอนซูตตั้น (John Sutton)  ที่คิดค้นเรื่องพลังงานแห่งชีวิตกลายเรื่องของมหาวิทยาลัย  Cambridge ได้สนับสนุนความคิดตรงนี้คือ ไม่พยายามให้ใครมาซื้อความคิดของท่านเพื่อนำไปจดสิทธิบัตร หรือทำเป็นลิขสิทธิ์ แต่ความรู้จะถูกถ่ายทอดสู่สารธารณะอย่างเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดเป็นก๊อบปี้เรฟท์ สู่นักวิทยาศาสตร์ท่านอื่น ก่อให้เกิดความรู้ที่ต่อยอดต่อไป ถ้าคนในโลกมีจิตใจที่ดีอย่างท่าน รศ.ดร.มงคล ลี้ประกอบบุญ หรือ ศ จอนห์ ซูตตัน หรืออีกหลาย ๆ คนที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้ คงจะไม่ต้องมีการจดสิทธิบัตร หรือไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างกฏเกณฑ์อะไรต่าง ๆ ในสังคมให้มันยุ่งยากน๊ะค๊ะ จึงขอเรียนท่านอาจารย์จิตเจริญว่าน่าจะมี  blog  ทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองเน้น สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัติ เพื่อจะได้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันน๊ะคะ
JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผช.กันยรัตน์ที่นับถือ

 กรุณามอบหมายให้ คุณโย ผู้รับผิดชอบเปิด Blog ได้เลยครับ หากขัดข้องกรุณาปรึกษา ท่านผู้ช่วยพิชัย หรือ คุณธวัชได้ครับ

กันยรัตน์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ขอแก้ไขชื่อเป็น  John Sulston ไม่ไช่ John Sutton ค๊ะ ท่านพยายามทำโครงการ genome code โดยทำให้เป็น  the public data bases (public domains) เพื่อไม่ให้ใครหรือบริษัทใดมาครอบครองเป็นเจ้าของ