เช้าวันนี้ ทีมข่าว สทท.11 ขอนแก่นได้เชิญ ให้ไปออกรายการสด ในห้องส่งของกรมประชาสัมพันธ์ โดย บรรณาธิการ คุณ สายสมร บัวนิล โดยมีผู้อ่านข่างสองท่านเป็นผู้สัมภาษณ์ ดังในภาพครับ

JJ