สุกัลยา48

เหงาใจ..เมื่อไปโรงพิมพ์

อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ช่วงเช้า

     วันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเพราะต้องมาอยู่ข้างล่าง เราไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้าง  ได้เวลา9.00น.พี่ปุ๋ยพาลงไปและเราก็ได้แนะนำชื่อ และสถาบันการศึกษา เราได้รู้จักกับพี่ทรงรัตน์พร้อมบอกว่าเราเรียนเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  พอเราตอบชื่อเอกเราไปพี่ทรงรัตน์ทำหน้างง แต่เราบอกว่าเราเคยเรียนวิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพียงแค่นิดหน่อย จากนั้นพี่ทรงรัตน์พาเราไปแนะนำในส่วนต่างๆของกลุ่มงานสิ่งพิมพ์ ส่วนแรกเป็นส่วนที่สำคัญมาก คือส่วนรับงาน จะต้องเขียนใบสั่งงาน ชื่อ เบอร์ จำนวนงาน และรายละเอียดของงานที่จะสั่งนั้นสำคัญมากเพราะเราต้องกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน งานด้านผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จะแยกออกเป็น3 แผนก 1. แผนกออกแบบสิ่งพิมพ์ 2. แผนกเตรียมการพิมพ์ 3. แผนกพิมพ์ แต่พี่ทรงรัตน์ยังไม่อธิบายอะไรมากให้เรารู้แค่นิดๆหน่อยๆก่อนแล้วพี่ทรงรัตน์จะมาเล่าให้ฟังต่อ จากนั้นลงมาที่ชั้นล่าง เราพบเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่มาก ทั้งหมด4 เครื่องแต่เราไม่เข้าไปเพราะเหม็นมากเดี๋ยวเราหายใจไม่ออกเคยเข้าไปแล้ว แล้วเราก็พบกระดาษกองโตที่สูงมากที่นี้สั่งกระดาษมาจากโรงงานบางปะอิน

ช่วงบ่าย

     เราได้ทำงานในส่วนของการรับใบสั่งงาน การรับใบสั่งงานนั้นใบสั่งที่หน่วยงานต่างๆส่งมาจะเป็นสีขาวแล้วเราต้องมาดูรายละเอียดของใบสั่งแล้วมาแยกเขียนในใบสั่งงานภายในโดยใบสั่งงานภายในมี 3 สี สีเขียวเป็นของแผนกสิ่งพิมพ์สำเร็จ สีเหลืองของแผนกพิมพ์ สีชมพูของแผนกเตรียมการพิมพ์ ในการสั่งงานของแต่ละหน่วยงานเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเขาสั่งงานของ3 แผนกในกลุ่มงานเลยหรือเปล่า ถ้าไม่เราก็เลือกเขียนที่เขาสั่งเช่น วันนี้ในเรื่องการสั่งงานของฝ่ายซ่อมบำรุงโยทาเขาสั่งงานในการพิมพ์หนังสือกฟผ.เป็นใบปลิวเราก็เขียนใบสั่งงานภายในแค่สีเขียวเท่านั้น และเมื่อเราเขียนใบสั่งงานเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ข้อมูลที่เขียนแล้วลงเก็บในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Excel เป็นบันทึกการรับ-ส่งงานของกลุ่มงานพิมพ์ ข้อมูลที่เราพิมพ์ลงไปนั้น ชื่อผู้สั่ง ชื่อกอง ชื่อฝ่าย เบอร์โทร เรื่องการทำงาน รายละเอียดในการสั่งทำ ตัวอย่าง งานพิมพ์ใบปลิว เราต้องเขียนว่า กระดาษหน้าเดียว สีขาว 70 แกรม จำนวน 200 แผ่น และเราก็ลงชื่อเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับงาน

ความรู้ที่ได้รับในวันนี้

     -เราได้เรียนรู้ส่วนต่างๆของโรงพิมพ์ด้วยที่นี่มีแผนกในโรงพิมพ์ถึง 3 แผนก คือ แผนกเตรียมการพิมพ์ แผนกพิมพ์ แผนกพิมพ์สำเร็จ และก็ได้เรียนรู้วิธีการเขียนใบสั่งงานและการลงทะเบียนใบสั่งงานด้วย

     -เมื่อไปอยู่โรงพิมพ์วันแรกก็เหมือนการเริ่มต้นในที่ที่ใหม่สำหรับเราต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ในสิ่งที่ที่นั่นเป็นก็เหมือนการที่เราต้องไปเริ่มทำงานและเรียนรู้กับคนใหม่ซึ่งอาจทำให้เรารู้สึกว่าเงียบเหงาใจไปบ้างเพราะว่าไม่ได้เจอกับพี่ๆชั้น5ที่คุ้นเคย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุกัลยาความเห็น (0)