ตามที่ได้มีการอบรม การใช้ blog เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2549 ตามที่ผมได้เคยประชาสัมพันธ์กิจกรรม NUKM (ม.ค.-ก.พ.49) ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว < Link >

         ด้านล่างนี้เป็น PowerPoint File ประกอบการอบรมครับ

         < Click >

         วิบูลย์ วัฒนาธร