สำคัญ "หน้าที่และบทบาท" ที่ผิดไป

สำคัญ "หน้าที่และบทบาท" ที่ผิดไป

สำคัญ "หน้าที่และบทบาท" ที่ผิดไป

        ผู้บริหาร คือ บุคคลที่อาสาเข้ามาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อนำนโยบายเข้ามาพัฒนาองค์กร พัฒนางาน พัฒนาคน โดยไม่ได้มีหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานในภาระงานนั้น ๆ
        เจ้าหน้าที่ประจำ คือบุคคลที่ทำงาน(ปฏิบัติ)และรับผิดชอบงานตามที่ได้กำหนดภาระงานนั้นไว้ โดยที่ไม่ให้เกิดความเสียหายได้
        เมื่อขาดผู้บริหาร กองทุกกองในสำนักงานอธิการบดี ก็ทำงานได้ตามปกติด้วยความสามารถของบุคลากรประจำในกองนั้น โดยปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้กำหนดไว้แล้ว  เมื่อมีผู้บริหารอาสาเข้ามา เข้ามาเพื่อ นำนโยบายใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มเติม/พัฒนา กอง งาน คนในกองนั้น ๆ ในดียิ่งขึ้น
        แต่สำหรับสำนักประกันคุณภาพการศึกษาในอดีตที่ผ่านมา บุคลากรที่ทำงานประจำสามารถทำงานเองได้หรือไม่ ถ้าขาดผู้บริหาร
        และปัจจุบัน เป็น สำนักงานประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้ ที่ทุกคนเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงและดำเนินงานโดยบุคลากรประจำ ที่ไม่ใช่การดำเนินงานของผู้บริหาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าของบล็อกความเห็น (0)