ความเห็น 9918

PowerPoint File การอบรมการใช้ blog

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ยินดีอย่างยิ่งเลยครับ เอามาลงบล็อก ก็เพื่อการนี้ (ลปรร.) อยู่แล้ว จะได้ประหยัดเวลาซึ่งกันและกัน และทุกอย่างจะได้มีประโยชน์มากขึ้น คุ้มค่ามากขึ้น