จากนั้นนำท่านลงเรือยาง ล่องแก่ง สัมผัสลำน้ำแม่กลอง ธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำ ผ่าน ผาโหว่ หน้าผาตระหง่านมีถ้ำอยู่ด้านบน ในอดีตสำรวจพบถ้วยชามโบราณ , น้ำตกทีลอจ่อ ละอองม่านน้ำขนาดใหญ่ กระทบแสงแดดเป็นสีรุ้งสวยสด พักถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย , แก่งตะโค๊ะบิ๊

 

 

น้ำตกทีลอจ่อ

  ทีลอซู