มันเกิดอะไรขึ้นใน สำนักงานประกันและบริหารองค์ความรู้? (อ้อ)

มันเกิดอะไรขึ้นใน สำนักงานประกันและบริหารองค์ความรู้? (อ้อ)

มันเกิดอะไรขึ้นใน สำนักงานประกันและบริหารองค์ความรู้? (อ้อ)

        ยุบรวม สำนักประกันคุณภาพการศึกษา(บุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 คน) กับ สำนักงานจัดการความรู้ในองค์กร (บุคลากรเป็นข้าราชการ 2 คน) เป็นสำนักงานประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้ และต่อมามีคำสั่งด้านบุคลากรออกมา มีเพียงลูกจ้างชั่วคราวอยู่ในคำสั่งเท่านั้น แต่ไม่มีรายชื่อข้าราชการ 2 คน มันเกิดอะไรขึ้น

         การยุบรวมองค์กร มิได้พิจารณาบุคลากร ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีประสบการณ์บุคลากรที่มีผลงาน บุคลากรที่ใช้เวลานับสิบ สิบปี ให้กับองค์กร มิใช่หรือ มาจัดลำดับการเข้าร่วมในองค์กรใหม่ หรือ พิจารณาที่เป็นข้าราชการเป็นอันดับแรก แล้วตามด้วยลูกจ้างชั่วคราวเหมือนเช่นองค์กรอื่น ๆ ที่มีการปรับองค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าของบล็อกความเห็น (0)