ธนชัย26

  Contact

  การฝึกประสบการณ์ที่ ร.ร.มัธยมสาธิตสวนสุนันทา   

ต้องขออภัยกับกาจารย์จริงๆครับเนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้มารายงานให้อาจารย์ทราบ ผมจะพยายามรีบทยอยส่งบันทึกให้ครบโดยเร็วที่สุดครับ

ในวันนี้มาถึงที่โรงเรียนเวลา 8.00 น.ก็ทำการยืนดูแลเด็กนักเรียนเข้าแถวตามปรกติกเหมือนทุกวันหลังจากนั้นก็เข้าไปพบกับอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อที่จะของานมาทำแต่เนื่องจากวันนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษจึงไม่มีงานอะไรมากจึงไปนั่งที่ห้องควบคุมห้องประชุมเพื่อคอยรับโทรศัพท์ผู้ที่จะโทรมาจองขอใช้ห้องประชุมหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็ทำการเตรียมเปิดห้องประชุมโดยต้องจัดเก้าอี้เพิ่มเนื่องจากทางอาจารย์แจ้งมาว่าเก้าอี้ไม่พอ จึงทำการเพิ่มเก้าอี้ไปอีก 3 แถวๆละ14ตัว หลังจากนั้นก็เปิดเครื่องขยายเสียง เปิดไฟ หลังจากที่ประชุมกันเสร็จเรียบร้อยก็ทำการปิดอุปกรณ์ แล้วเตรียมตัวกลับบ้านครับ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In บันทึกของ ธนชัย

Post ID: 12390, Created: , Updated, 2012-02-11 14:19:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)