แนวโน้มธุรกิจจัดฝึกอบรมในอีก 5 ปีข้างหน้า

แนวโน้มธุรกิจจัดฝึกอบรมในอีก 5 ปีข้างหน้า
 การแสวงหาความรู้ความคิดในปัจุบัน แตกต่างจากยุคก่อนมาก ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  และการให้ความสำคัญกับการศึกษของบุคคลที่ดีขึ้นกว่ายุคก่อนทำให้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ  การค้า  การเมือง  หรือแม้แต่การศึกษา  ซึงการเสนอ ความคิดและการให้ความรู้โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบนี้ คงจะลืมนกถึงธุรกิจจัดการฝึกอบรมไปเสียมิได้

      ปัจจุบันการเผบแพร่ความรู้  ควมคิดผ่านทางการฝึกอบรมนั้นเป็นที่นิยมกันแพร่หลายในทุกบริษัท ห้างร้าน เช่น วงการการค้า การตลาด เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ซึ่งทั้งหมดนี้หนีไม่พ้นการจัดการฝึกอบรม  ปจัจุบันการจัดการฝึกอบรมนับว่าทวีความสำคัญทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  การจัดฝึกอบรมมีทั้งการจัดแบบกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่  ตามหัวข้อต่าง ๆ นั้น ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้หรือความคิดที่ได้ไปเป็นบรรทัดฐาน  ในการเรียนหรือการทำงานขององค์กรที่จัดขึ้น  ซึ่งดิฉันคิดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้นั้นความต้องการในความเจริญรุดหน้าของทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ของแต่ละประเทศนั้น  การส่งข้อมูลข่าวสารก็ได้รับการพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นรวมถึงธุรกิจการจัดฝึกอบรมการจดบันทึกข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการฝึกอบรมก็จะ online ผ่าน enternet เสนอไปทั่วภายในประเทศ และภายนอกประเทศได้อย่างรวดเร็ว  และต่ไปอาจมรการเสนอความคิดและกระจายความรู้กันแบบข้ามชาติ  ข้ามทวีป และยังทำให้มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดเสรี รวดเร็ว และการเปิดรับความรู้ที่หลากหลายนี้ย่อมส่งผลต่อการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้นภายในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วราภรณ์Comwork

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 12397, เขียน: 16 Jan 2006 @ 14:56 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 16:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)