การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว

สุขภาพ จากครอบครัวสู่ชุมชน
การประชุมวิชาการประจำปี 2548

 

เรื่อง สุขภาพ จากครอบครัวสู่ชุมชน

 

 

จัดโดย

 

 

วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

 

แห่งประเทศไทย

 

 

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป /

 

เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย

 

 

ร่วมกับ

 

 

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2548

 

ณ ห้องสยามมกุฏราชกุมาร

 

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

 

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

 

ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Air Force Family Medicineความเห็น (2)

IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 

จันทร์ 15 ส.ค. 2548
08.30-09.00     ลงทะเบียน
09.00-09.15     ประธานฯวิทยาลัยฯกล่าวเปิดงาน
การบริบาลระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพ (High quality primary care providers)
09.15-10.30 บริหารอย่างไรให้เป็นเลิศ
10.45–12.00 Role and competency of Primary care team
12.00-13.00 Luncheon symposium: Recent advance in Migrain management
เวชปฏิบัติบนพื้นฐานชุมชน(Community based practice)
13.00-16.00 การดูแลโรคที่พบบ่อยในชุมชน(Noncommunicable disease management)

อังคาร 16 ส.ค. 2548
 การจัดการในเวชปฏิบัติ (Practice management)
08.30-10.00     การประเมินผู้ป่วยแบบองค์รวม(Medical informatics: WHO Family of  International         Classification)
10.20–12 .00   Maximize use of available resources 
       การจัดการในเวชปฏิบัติ (Practice management)
12.00-13.00  Luncheon symposium: Depression update
13.00-15.30     Stress –life balance strategies
15.30–17.00    Graduation ceromony
17.30-20.30     Home coming & congratulation party
พุธ 17 ส.ค. 2548
 การดูแลสุขภาพจิตในชุมชน (Mental health care)
08.30-10.00 Holistic view of Behavior and emotional disorder
10.20–12 .00   Illegal substances : Trend and management
12.00-13.00  การดูแลภาวะอุบัติภัยและโรคระบาดในชุมชน
13.00-16.00     Surveillance and Rapid Response Team in Disaster & Outbreak diseases management
รายละเอียด www.thaifammed.org

 

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
คุณหมอนิพัธ กิตติมานนท์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช ต้องการหาแนวร่วมที่เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือ GP ในการทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เชิญเยี่ยม blog ของเครือข่ายเบาหวานที่ http://dmcop.gotoknow.org ค่ะ