การถ่ายทอด Tacit knowledge

การแชร์ความรู้หรือประสบการณ์ร่วมกัน เมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่ง ได้เจอเหตุการสำคัญๆ ก็นำมบอกเล่า หรือถ่ายทอดประสบการณ์ หรือวิธีที่เขาได้ใช้ในการแก้ปัญหา

การถ่ายทอด Tacit knowledge ในองค์กรอาจทำได้หลายวิธีเช่น ดังที่จะยกตัวอย่างในองค์กรคือ

1 รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง เป็นวิธีพื้นฐานที่ใช้กันมานาน และคิดว่าทุกองค์กรคงเคยใช้วิธีนี้ เป็นการบอกเล่าถึงวิธีทำ หรือ ขั้นตอนต่างๆ

2 การทำให้ดูเป็นตัวอย่าง  แล้วให้ทดลองปฏิบัติจริง เป็นรูปแบบของการสาธิต หรือ On the Job Trainning

3 การแชร์ความรู้หรือประสบการณ์ร่วมกัน เมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่ง ได้เจอเหตุการสำคัญๆ ก็นำมบอกเล่า หรือถ่ายทอดประสบการณ์ หรือวิธีที่เขาได้ใช้ในการแก้ปัญหา หากว่ามีเหตุการณ์เช่นเดิมเกิดขึ้น ผูอื่นจะสามารถหาวิธีที่แก้ไขปัญหาได้ทันที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jarunee_km_diaryความเห็น (0)