KM สัญจร สอนใจ

beyondKM
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ได้เห็นผลของการร่วมมือร่วมใจของผู้ที่มีจิตใจดี เป็นผู้ที่ต้องการทำประโยชน์ให้ส่วนรวม

                ช่วงวันที่ 5-7 ก.ค. ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับคณะ KM สัญจร รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ มีหลายท่านได้ถ่ายทอดไว้อย่างละเอียดลออแล้ว อาทิเช่น ใน blog ของอาจารย์วิจารณ์, blog ของ สามสาวซ่า PO ผมจะพูดเฉพาะประเด็นว่าผมได้อะไรจากการร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ โดยจะขอแจกแจงเป็นข้อๆ เรียงตามลำดับตามความสำคัญ (สำหรับผม) คือ

                1. ทำให้ผมได้มีโอกาศใกล้ชิด ได้พูดคุย ได้เรียนรู้สิ่งดีๆ ที่หลายหลากจากผู้ใหญ่หลายท่าน อาทิเช่น ท่านอาจารย์ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม, คุณหมอเทพ  หิมะทองคำ, ท่านอาจารย์ดร. เลขา   ปิยะอัจฉริยะ,  ท่านอาจารย์ดร.สุวัฒน์   เงินฉ่ำ  และคุณครูสุรินทร์ กิจนีตย์ชีว์ เป็นต้น

                2. ทำให้ได้เห็นการจัดการความรู้ในบริบทต่างๆ ทั้งที่ทำโดยชาวบ้าน และที่ทำโดยคนในหน่วยงาน ได้เห็นผลของการร่วมมือร่วมใจของผู้ที่มีจิตใจดี เป็นผู้ที่ต้องการทำประโยชน์ให้ส่วนรวม

                3. ได้เข้าใจถึงมุมมองของผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่อง KM เช่น บรรดาสื่อมวลชนที่ร่วมเดินทางไปด้วย ซึ่งอาจจะยังสับสนอยู่เกี่ยวกับ KM เพราะการที่ได้เห็น KM ในรูปแบบที่หลากหลาย อาจทำให้ท่านเหล่านั้นมึนงงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นโจทย์ให้คิดต่อไปว่าน่าจะมีวิธีการสื่อสารที่ดีกว่าที่ได้ทำไปในครั้งนี้


                4. ได้เห็นความตั้งใจในการจัดงานของพนักงานของ สคส.  อีกทั้งยังได้ใช้การเดินทางครั้งนี้เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอกย้ำทำให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blink=Blog+ปิ๊งความเห็น (0)