ท่านสามารถรับฟังรายการ "รอบรู้เรื่องสรรพสามิต" ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 100 เม็กกะเฮิร์ต ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 15.30 น.